Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Ett modigt samarbete för hållbar kompetensförsörjning

ICA Kvantum och Vuxenutbildningen i Piteå krokade arm för att hitta en lösning på en utmaning som är aktuell för många företag – att hitta anställningsbar personal. Genom snabba beslut har de skapat en anpassad lärlingsutbildning som inte bara möter arbetsgivarens behov utan också ger förutsättningar för fler att få ett jobb.

Daniel Stenmark, butiksägare på ICA Kvantum i Piteå

Initiativet startade i samband med ett möte som samlade deltagare från alla möjliga branscher kring frågan om kompetensförsörjning.

-Vi såg att det finns ett bekymmer. I kommunen finns arbetsgivare som vill anställa, vuxenutbildningen som vill utbilda och människor som vill jobba men inte kommer ut på arbetsmarknaden. Ekvationen går inte ihop, gapet mellan arbetsgivare, utbildare och arbetssökande är alldeles för stort, säger Daniel Stenmark, butiksägare på ICA Kvantum i Piteå.

Daniel Stenmark tog kontakt med Vuxenutbildningen i Piteå. Skulle de kunna göra något tillsammans för att möta utmaningen?

-Vårt uppdrag är att bygga individen och jobba för att så många som möjligt får en anställning. Det är oerhört värdefullt när en arbetsgivare hör av sig och vill samverka med oss, det är i allas intresse, säger Jan Forsberg som är utbildningssamordnare hos Vuxenutbildningen.

Utifrån sina samtal enades de om att skapa en skräddarsydd lärlingsutbildning med sex lärlingsplatser Snabbt och effektivt skapades ett individanpassat utbildningspaket, en kombination av teoretiska moment och arbetsplatsförlagt lärande under 23 veckor. 
Utbildningen utlystes i slutet av förra året och startade i mitten av januari. Tre personer erbjöds sommarjobb hos ICA Kvantum direkt efter utbildningen och de har fortsatt stannat kvar under hösten.
– Alla deltagare fullföljde och klarade kraven. De har fått betyg på sina kunskaper och färdigheter vilket gör att steget till att bli anställningsbar har blivit mycket mindre, säger Jan Forsberg.

Förhoppningen är att det arbete som lagts ner på att skapa lärlingsutbildningen ska fungera som inspiration och komma fler till del, att konceptet går att anpassa och återanvända.
– Det behöver inte alls vara svårt och komplicerat. Det går bra att börja i väldigt liten skala, kanske bara med en person. Vi har stora möjligheter att skapa säger Jan Forsberg, som välkomnar företag i alla branscher att höra av sig till Vuxenutbildningen med sina behov och frågor.

För ICA Kvantum har arbetet varit mycket lärorikt och gett mervärde på flera sätt.
– Vi skulle inte göra det här om det inte fanns en långsiktig tanke och möjligheter att erbjuda jobb till de som bor här. Det är bra för dem, det är bra för oss, det är bra för samhället och det är bra för Piteå, säger Daniel Stenmark.

I en tid när många branscher oroar sig för framtidens kompetensförsörjning uppmanar han till att testa nya lösningar.
– Du behöver inte göra allt på egen hand, det som krävs är att man är lite modig. Våga tänka utanför boxen och kroka arm med de som kan hjälpa till med att lösa utmaningarna.