Sön 21 jul / År 42 / Nr 3 2024

Lösningsorienterat installationsbolag med långsiktig rekrytering

De stora industrietableringarna i norr är de som syns och uppmärksammas mest, men det finns så mycket mer som gör att Sveriges nordligaste län utmärker sig. Här finns det bland annat en tydlig kultur av samverkan och att hitta nya lösningar. En ”gör-det-själv-kultur” där man som invånare, anställd och entreprenör ser till att ta tag i saker och lösa problem. Så har IVAB, Infjärdens Värme AB, alltid arbetat.

IVAB vill inspirera fler ungdomar att välja yrkesinriktade gymnasie- utbildningar som kan leda till jobb inom hela byggsektorn och industrin.

Från huvudkontoret i Piteå fortsätter IVAB att utveckla sitt starka varumärke över hela Sverige. I dagsläget finns koncernen, som även omfattar två dotterbolag, etablerad från Boden till Kristianstad. VVS-tjänster erbjuds på alla orter, men inom IVAB finns även expertkunskap inom industriservice, sprinklerinstallationer och rörmontage.

Starkt varumärke men vilar inte

IVAB har funnits i över 75 år, och var tidigt ute med att etablera filialer på andra orter. När en möjlighet dyker upp så vill IVAB gärna ta vara på den, oavsett var den finns geografiskt.

– Vi arbetar med ett varumärke som håller i längden. Det är självklart att vi måste fortsätta med det för att attrahera ny kompetens, och speciellt nu när nya industrietableringar sker i regionen. Konkurrensen har alltid varit påtaglig när det gäller den typ av specialistkompetens som vi behöver, men den lär nog bli ännu tuffare framöver, tror Mari Nilsson, vd på IVAB.

Mari tillträdde vd-posten i fjol och kom då direkt från rekryteringsjätten Adecco. Hon vet med andra ord ett och annat om hur man bäst lokaliserar och knyter kontakt med rätt kompetens, vilka risker som finns med rekryteringsarbetet och vad man som arbetsgivare bör tänka på för att lyckas.

– En stor skillnad mot tidigare är att vi måste ställa om vår verksamhet mot en arbetsmarknad som är mer rörlig. Det har vi gemensamt med alla som behöver industriteknisk kompetens. Vi har ett starkt varumärke, men det betyder inte att vi bara kan luta oss tillbaka och tro att ny kompetens kommer att landa i knät på oss. Precis som alla andra så måste vi visa att vi är en bra arbetsgivare med bra villkor, fortsätter Mari.

Långsiktig rekrytering

Inom branschen kommer det att behövas betydligt fler än det antal hemvändare som man ofta har kunnat förlita sig på tidigare. Det gäller för hela regionen. IVAB har kontor i både Skellefteå och Boden, där det i skrivande stund sker enorma industriinvesteringar. Piteå ligger mellan de två och får därmed också ta del av kakan. Investeringarna innebär möjligheter för IVAB att knyta nya samarbeten, men också utmaningar i att man söker samma typ av kompetens.

– Vår attraktionskraft bygger mycket på att vi står för vårt varumärke och att vi förädlar det, inte förändrar vilka vi är. Vi står för långsiktighet och stabilitet, och kommer att fortsätta göra investeringar i linje med det. Det gör oss också attraktiva som arbetsgivare. Vi bygger långsiktighet även när det gäller rekrytering, vi har en aktiv dialog med skolan och engagerar oss längre ner i årskurserna för att skapa intresse för branschen, berättar Mari vidare.

IVAB ser till att synas där morgondagens talanger finns. Det gäller att på flera olika sätt inspirera och vara en förebild för unga så att industrin byggs med kraft inifrån. När det saknas kompetens kan större industrier tillämpa tillfällig fly-in fly-out, men för att få till en långsiktig kompetensförsörjning måste man bygga med egna förmågor.

– En viktig del i det arbetet är att inspirera ungdomar att välja yrkesinriktade gymnasieutbildningar som kan leda till jobb inom hela byggsektorn och industrin. Att öka medvetandet kring vilka möjligheter som finns inom vår bransch är en viktig uppgift som vi delar med alla branschkollegor, säger Mari, som länge har varit involverad i att utveckla och tillsätta industriell kompetens i den norra regionen.

– Vi står alla inför stora utmaningar nu när många industriföretag ska etablera sig och det råder stor konkurrens om arbetskraften i regionen. Detta är dessutom en region med väldigt liten eller nästan ingen arbetslöshet, tillägger hon.