Tor 29 feb / År 42 / Nr 5 2023

Smurfit Kappa är den gröna fabriken som redan etablerats

Piteå tycks vara en grogrund för bra idéer, nya innovationer och inte minst mod. Det handlar om modet att satsa på det man tror på och modet att göra drömmar till verklighet. Det visar Piteå prov på gång på gång. Smurfit Kappa Piteå är en av de största arbetsgivarna på orten.

Hos Smurfit Kappa i Piteå är träråvaran är förnybar och bearbetas i processer som drivs av biobränslen. Under produktionen bildas spillvärme och den återanvänds som fjärrvärme.

Smurfit Kappa har sin största produktionsenhet i Piteå och här tillverkas kraftliner som används till förpackningsmaterial. Fabriken är ett föredöme när det gäller effektiva och hållbara produktionsprocesser.

– Hållbarhet är något som alla producerande verksamheter måste sträva efter men vi har en lång tradition av att arbeta med det inom Smurfit Kappa. Speciellt här på fabriken i Piteå. Det talas väldigt mycket om att det ska etableras nya gröna näringar – vi är redan en verksamhet som sedan länge varit en del av den gröna industrin, säger Per Swärd, vd på Smurfit Kappa Piteå.

En cirkulär ekonomi i Piteå

Gruv- och stålindustrin är mitt uppe i sin omställning för att bli gröna näringar på sikt. Pappers- och massaindustrin är till stor del redan där. Och Smurfit Kappa Piteå har kommit väldigt långt med en näst intill fossilfri produktion.

– Träråvaran är förnybar, och den bearbetas i processer som drivs av biobränslen. Under produktionen bildas spillvärme och den återanvänds som fjärrvärme. Alla kemikalier återanvänds också i en sluten process. Som bransch hör vi till de som kommit längst, och ser man till vår enhet i Piteå så är vi bland de absolut främsta i branschen, berättar Per, som är oerhört stolt över den cirkulära ekonomi som Smurfit Kappa utgör i Piteå.

Spillvärmen från Smurfit Kappa värmer idag cirka 4000 hushåll i Piteå. Det samarbetet har pågått sedan 70-talet. Det är med andra ord hög tid att fler får upp ögonen för att det finns en redan etablerad grön industri i norr och då närmare bestämt i Piteå.

Fler behövs för det gröna syftet

Som en redan omställd verksamhet vill Smurfit Kappa Piteå locka nya medarbetare som delar visionen om vikten av hållbarhet. Pappersprodukter ligger i tiden, allt fler plastbaserade produkter ersätts av papper, vilket understryker värdet av det utvecklingsarbete som branschen redan har gjort.

– En liknande resa är nu påbörjad inom andra branscher, en resa som vår fabrik påbörjade redan på 70 talet. Men vi kommer fortsätta jobba med förbättringar. Vår förhoppning är att fler ska tycka det är inspirerande att jobba inom vår bransch och i vår fabrik i synnerhet, säger Åsa Rundgren, som är HR-chef på Smurfit Kappa Piteå.