Tor 29 feb / År 42 / Nr 5 2023

Norrbotten behöver mer fokus från ”Sverige AB” för att lösa kompetensfrågan.

Prefabmästarna är ett av många företag som engagerar sig i Norrbottens och i Piteås utveckling. Det är speciellt tydligt när det gäller den långsiktiga kompetensförsörjningen, som är en av Norrbottens hetaste frågor just nu. Någon form av nytänkande från politiskt håll för kompetensbehoven ökar så snabbt att beprövade metoder inte räcker till.

– Kompetensförsörjning är ett ständigt återkommande och elakt problem, säger Fredrik Kristiansson, som är vd på Prefabmästarna, ett företag i byggbranschen som tillverkar, projekterar, projektleder och monterar betongstommar.

Kompetensförsörjning är ett elakt problem

På frågan om vad han menar med elakt problem förklarar Fredrik att det inte finns någon ”silver bullet”, det finns ingen standardlösning eller ”one size fits all” när det gäller kompetensförsörjning. Det blir en ny verklighet i Norrbotten att ta hänsyn till för alla företag när de planerar för sin långsiktiga kompetensförsörjning.

– Elaka problem är komplexa problem, fortsätter Fredrik. Man måste jobba på flera fronter samtidigt om man ska lyckas med rekryteringen. Det vill säga, det räcker inte att bara gå ut med platsannonser till exempel. Det krävs samarbete högt och lågt, med andra företag, med branschorganisationer, kommuner och inte minst med akademin. Här finns det väldigt mycket kvar att göra.

Hur kan samarbete mellan olika aktörer och sektorer förbättras? Fredrik svarar:

– Vi som driver företag i Norrbotten måste bli smartare när det gäller strategiska samarbeten. Vi måste tala om för akademin vilka typer av utbildningar vi vill ha och behöver. Det gäller både korta och långa utbildningar. Det ska också finnas så kallade instegsprocesser för den som vill byta bransch, och det ska finnas möjligheter att studera och arbeta samtidigt för den som redan jobbar men som vill utvecklas i sin roll. Detta är till stor del företagens ansvar men vi behöver också stöttning från ”Sverige AB” för att hantera den snabba förändringen vi ser.

Inflyttning är lösningen

Fredrik säger gärna ”Sverige AB”, och menar då hela Sveriges samhällsapparat.

– Att få fler människor att flytta till Norrbotten kräver mycket mer och mycket större insatser än att det finns massor av spännande jobb i regionen. Den här regionen upplever nu ett skifte och tempot är något nytt mot hur utvecklingen varit historiskt.  Kompetensförsörjning är och har alltid varit utmanande, men det är mycket svårare när all utveckling sker på en gång. Nu ser vi istället att det börjar bli en fråga om kannibalisering gällande kompetens, det är inte hållbart, betonar Fredrik.

I den stora industriomställning som sker i norra Sverige handlar det om så många nya arbetstillfällen att man helt enkelt måste skapa en ny tradition. Den nya traditionen bör bygga på samverkan. Att alla samverkar för att inspirera och skapa ökad inflyttning. För det är ökad inflyttning som är lösningen på det elaka problemet på sikt.

All inflyttning är bra

Hur får man då människor att flytta till en region ovanför polcirkeln?

– Man krokar arm och visar att vi lever ett gott liv här, understryker Fredrik. Genom att alla verkligen engagerar sig och hjälper till för att öka intresset för regionen. Det spelar ingen roll om de som flyttar hit söker jobb på Prefabmästarna det första dom gör. Vi ser all inflyttning som bra utveckling, eftersom vi vet att allt hänger ihop och att utveckling föder mer utveckling. Regionen behöver mer kompetens och det inom alla näringar och funktioner. Vem vet? En inflyttad lärare kanske tar med sig någon som vill söka jobb på Prefabmästarna? Det är så vi måste tänka för att lyckas med kompetensförsörjningen.

Räcker det med samverkan mellan aktörer i regionen då? Fredrik återkopplar till ”Sverige AB”:

– Vidare så skulle det vara väldigt gynnsamt om vi fick någon form av flyttbidrag eller annat stöd från ”Sverige AB”. Det var ett stort antal människor som flyttade söderut från Norrland när det fanns flyttbidrag för det. Det sker en snabb utvecklingen i Norr som gagnar hela Sverige och därför bör centraliserade insatser också planeras därefter.