Tor 29 feb / År 42 / Nr 5 2023

Piteå ska bli ännu mer attraktivt

Kring Piteå etableras i skrivande stund några av Europas största industrier. Det är batterifabriken i Skellefteå, gröna stålverk i Boden och Gällivare, den hållbara gruvan i Kiruna samt inte minst världsledande industriforskning i Luleå. Piteå då? Piteå går inte lottlös i den starka utvecklingsfas som nu pågår.

Projektledarna Hannah Degerman, Fredrik Blom och Sara Holm vid näringslivsavdelningen hjälper dig som vill etablera dig i Piteå kommun.

Piteå var den kommun i regionen Norrbotten – Västerbotten som var först ut med en storskalig etablering i form av Markbygdens vindkraftspark. Med den etableringen sattes ribban högt för kommande industrietableringar, inte minst i det attMarkbygdens vindkraftspark tryggar en stor del av den gröna energi som den nya tidens gröna industri behöver. Den färdigbyggda parken kommer att stå för 8 procent av Sveriges elförsörjning. Och Markbygden ligger strax utanför Piteå tätort.

Bra utgångsläge för etableringar

Piteå är en kommun med många spännande möjligheter ur flera perspektiv, och då är Markbygdens utveckling inte den enda fördelen med platsen.

– Vi ligger mitt i Sveriges mest expansiva region ur etableringssynpunkt. Ingen annan region har lika stora industrietableringar och dessutom sker allt samtidigt nu. Piteå ligger bra till eftersom vi har ungefär lika långt till allt det stora som sker, vilket innebär att vi har ett bra utgångsläge för underleverantörer och arbetskraft som vill etablera sig i regionen, säger Hannah Degerman, projektledare vid näringslivsavdelningen, Piteå kommun.

Att skapa ett klimat som gynnar nya etableringar och inflyttning är ett av kommunens tre prioriterade mål. Piteå ska vara 46.000 invånare redan 2030. Det andra målet är ett förbättrat företagsklimat som bidrar till att trygga välfärden. Det tredje målet handlar om ökad samhällsgemenskap med mångfald som grund.

Alla tre målen krokar arm med näringslivsavdelningens arbete för att synliggöra och tillgängliggöra kommunen för nya etableringar. I det ingår även kompetensförsörjning där en stor del av arbetet kretsar kring att inspirera och attrahera fler till att flytta till Piteå.

– Ökad inflyttning är inte bara önskvärd, det är avgörande för att regionen ska kunna förse de stora industrietableringarna med arbetskraft. Att basera hela industrier på fly in – fly out håller inte i längden. Det behövs mer kompetens som bor i regionen och då är Piteå en fantastiskt fin plats att bosätta sig på, säger Fredrik Blom, projektledare vid näringslivsavdelningen.

Varför bosätta sig i Piteå?

Vad är det då som gör Piteå så attraktivt? Enligt många som bor i kommunen handlar det om småskalighet och enkelhet. Eftersom det är nära till allt finns det i Piteå riktigt bra möjligheter att skapa en sund livsstil, där det är enklare att kombinera arbete med en aktiv fritid.

– I Piteå vill vi gärna lyfta fram de mjuka värdena som är nog så viktiga för att fler ska vilja flytta till regionen. Alla kommer inte att vilja flytta för att vi har stora etableringar i regionen, men många kommer att vilja flytta till en plats som ger trygghet och där det finns bra service. Det har vi i Piteå, menar Sara Holm, även hon projektledare inom näringslivsavdelningen.

Det behövs en attraktiv helhet för att få människor att flytta, och det gäller i synnerhet för människor som kanske inte har någon anknytning till orten eller regionen sedan tidigare.

– Att Piteå hamnar på topp tio bland Sveriges främsta skolkommuner är en bra början, men vi kan bli ännu bättre och då inte minst när det gäller bostadsbyggande, detaljplanearbete, infrastruktur, service mot våra företag för att nämna några viktiga punkter. Det jobbar vi för att uppnå nu, säger Patric Lundström, kommunalråd i Piteå.

Piteå ska marknadsföra kommunen på ett nytt sätt med satsningen Attraktiva Piteå, som omfattar alla mjuka värden som gör en plats attraktiv för inflyttning, besökande och etableringar. Det arbetet är nu påbörjat inom näringslivsavdelningen.