Tor 29 feb / År 42 / Nr 5 2023

Rymdcenter under uppbyggnad i Öjebyn

Statligt ägda bolag har länge dominerat rymdindustrin, men under de senaste åren har marknadens efterfrågan drivit på en utveckling som nu kulminerar i en större omställning inom branschen. Nu finns det plats och behov för både statliga och privata aktörer som vill förändra och förbättra världen med hjälp av rymdteknologi.

Rymddata hämtas från satelliter och för satelliter i polära omloppsbanor är polnära placering bäst, vilket Arctic Space Technologies baserar en stor del av erbjudandet på

Ett ungt och privatägt bolag med huvudkontor i Luleå Science Park och ett rymdcenter under uppbyggnad i Öjebyn strax utanför Piteå kan konkurrera på världsmarknaden. Arctic Space Technologies är en uppstickare i rymdbranschen. Och Piteå kommer att bli en av världens mest kända platser när etableringen är klar.

Med Piteå som utgångspunkt

Rymddata används i princip överallt idag. Det betyder dock inte att den genom någon sorts magi når jorden. Den behöver hämtas från satelliter där den samlas med hjälp av antenner som placeras i fördelaktiga lägen på jorden. För satelliter som går i polära omloppsbanor är den bästa placeringen så nära någon av de två polerna som möjligt. Arctic Space Technologies drar nytta av Piteås strategiska läge vid polcirkeln.  

De antennsystem som används för att ta emot data från satelliter utgör en mycket stor investering. Därför vill man som ägare av den data som hämtas få ut så mycket av varje antenn som möjligt. Dessutom finns det starka incitament för att det ska göras så hållbart som möjligt. Även här konkurrerar Arctic Space Technologies med sitt unika erbjudande.

– Det har tidigare inte funnits några alternativa leverantörer i Sverige, utöver statliga, av de tjänster som vi erbjuder. För att vi ska kunna eliminera nästan alla utsläpp i kedjan från det att data hämtas, till att den lagras och vidare tillgängliggörs, har vi ett partnerskap med ett datacenter med hållbarhet i fokus, berättar Sandra Nilsson, operativ chef på Arctic Space Technologies. Hon fortsätter:

– Globalt sett så står datacenter redan idag för en stor del av världens utsläpp. Om man då tänker sig att den data som lagras till exempel kan vara till för klimatforskning, så är syftet kontraproduktivt. Det vill vi ändra på och tack vare samarbetet vi har byggt upp med ett lokalt datacenter så kan våra kunder på ett mycket kostnadseffektivt och hållbart sätt hantera och lagra stora mängder data med Piteå som utgångspunkt, samtidigt som utsläppen minskar och systemens hållbarhet ökar.

Bygger hållbart rymdcenter

Arctic Space Technologies etablerades 2019 av fyra ingenjörer, alla med erfarenhet från rymdindustrin.

– Vi bygger ett nytt rymdcenter i Piteå och det gör vi för att det finns ett enormt behov av våra tjänster på den globala marknaden, vi ser redan nu hur vår närvaro gör skillnad. Behovet av fler privata aktörer inom rymdteknologi, som komplement till de statliga, kommer bara att fortsätta öka. Vi bygger ett hållbart rymdcenter, med kraft från Markbygden och med starkt lokalt stöd från underleverantörer, samarbetspartners och inte minst Piteå kommun, säger Sandra.

Den första kunden för Arctic Space Technologies blev ett amerikanskt storbolag inom rymdindustrin, Viasat (USA). Samma bolag är fortfarande en av de största kunderna idag, och inom kort kommer åtagandet att förstärkas gentemot kunden. Samtidigt pågår ett enormt utvecklingsprojekt för en annan kund, omfattande över 20 antennsystem.

Dessutom så sker stora satsningar inom andra områden där man kommer att expandera och skapa ytterligare mervärde för diverse kundsegment inom industrin, och bolaget står inför en exponentiell tillväxt de kommande åren. Denna satsning kräver mer kapacitet av företaget och därför söker man nu efter fler partners och medarbetare för att tillsammans bygga framtidens rymdcenter i Piteå.