Tor 29 feb / År 42 / Nr 5 2023

Hitachi Energy växlar upp i Öjebyn

Energiomställningen rullar allt snabbare i världen, och Hitachi Energy stöttar det akuta behovet och den hastighet som behövs för att nå nettonollutsläpp. Företaget samarbetar med kunder och partners för att möjliggöra en hållbar energiframtid för alla – både nuvarande och framtida generationer. Hitachi Energys fabrik i Öjebyn i Piteå kommun, är redo att öka produktionstakten och nyanställa.  

Startskottet har gått i Öjebyn, där Hitachi Energys produktion går för högvarv. Hitachi Energy är en världsledande aktör med kunder inom energi-, industri- och infrastruktursektorn med innovativa lösningar och tjänster i hela värdekedjan. ”Elektricitet är ryggraden i hela energisystemet och vi utökar kapaciteten för att möta ett ökat behov”, säger Åke Persson marknads- och försäljningschef på Hitachi Energy i Piteå.

Hitachi Energy utvecklar världens energisystem så att de blir mer hållbara, flexibla och säkra. De tekniska lösningarna såsom HVDC (högspänd likström) - länkar och transformatorer är nyckelkomponenter som möjliggör en fossilfri energiframtid. Företaget är dock ingen nykomling i branschen, utan har ett arv som går nästan 250 år tillbaka i tiden.  

Utökad verksamhet i Öjebyn

Enheten i Öjebyn utvecklar och tillverkar bland annat kompositisolatorer till HVDC-ventiler och genomföringar, högspänningsbrytare samt cylindrar till lindningskopplare (transformatorns växellåda).  Produkterna ingår bland annat i system för integrering av förnybara energikällor som gör det möjligt att överföra stora mängder energi långa sträckor med små energiförluster. Vårt arbete är storskaligt. Med våra produkter, bygger vi hållbara energisystem som sträcker sig över städer, länder och kontinenter. Verksamheten i Öjebyn går som tåget och för att möta den höga efterfrågan och pågår arbete för att utöka kapaciteten i fabriken.

– Förutom att uppgradera våra processer och maskiner behöver vi anställa fler, säger Jonas Holmgren, platschef för fabriken.

-Vårt företag bidrar med ett meningsfullt arbete. Vi gör mer än att bara hålla ljuset tänt, vårt syfte är att möjliggöra en hållbar energiframtid för alla, lägger Jonas till.

Sveriges största exportorder

Hitachi Energy har under året tecknat flera stora avtal som kommer att påskynda energiomställningen. Det handlar till exempel om den första undervattensförbindelsen för el mellan Frankrike och Spanien, och om överföring av vindkraft från Skottland som spelar en nyckelroll i Storbritanniens resa mot nettonollutsläpp.

Dessutom har företaget landat ett av Sveriges störta exportkontrakt någonsin när man ska leverera HVDC-teknik för havsbaserad vindkraft i Nordsjön till den tysk-nederländska stamnätsoperatören TenneT. Avtalet är värt 147 miljarder kronor och i Öjebyn pågår förberedelser och start av tillverkning för leveranser till projektet.

– I alla de här projekten ingår enorma transformatorer- som möjliggör överföring av stora mängder energi med olika spänningsnivåer för att täcka långa avstånd - och till dem ska vi i Öjebyn leverera hundratals isolatorer, säger Jonas Holmgren.  

Piteå viktigt kompositcentrum

På Hitachi Energy gläds man åt att den senaste tidens utveckling också kan sätta lite extra ljus på Piteå.

– Norrland har sedan tidigare varit centrum för stora investeringar när det gäller utfasningen av fossila bränslen, och det är roligt att Piteå nu hamnar i rampljuset.

– Piteå är ett väldigt starkt centrum inom plast och komposit. Hitachi Energy är medlem i det kompositkluster som finns i området och som leds av forskningsinstitutet RISE.

Vår ambition med samarbetet är att partnernätverket ska växa och att vi ska stärka utvecklingen av nya material och gröna kompositer. Framtiden ser ljus ut för både Hitachi Energy och för komposittillverkningen i Piteå, sammanfattar Jonas Holmgren.

Barncancerfonden