Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Språkpraktik öppnar dörren till inkludering och sysselsättning

När IVAB:s VD Mari Nilsson bestämde sig för att ta emot en språkpraktikant från Piteå kommuns Vuxenutbildning hade hon ingen aning om vad det skulle innebära i praktiken. Med facit i hand har det inte bara gett en individ möjlighet att utveckla sina språkkunskaper. Det har även skapat mening och brutit kulturella barriärer, med positiva effekter både för företaget och lokalsamhället.

Jennie Johansson, Piteå kommuns Vuxenutbildning och Mari Nilsson, vd IVAB i Piteå.

Det började när Mari Nilsson, VD på Infjärdens Värme AB i Piteå, deltog i en workshop om kompetensförsörjning. När någon nämnde att det finns något som heter språkpraktik blev hon nyfiken.

-Jag brinner för frågan i stort. Vi kan inte förvänta oss att folk ska flytta hit om vi inte gör vårt yttersta för att inkludera de som faktiskt redan finns här.


Efteråt tog Mari kontakt med Jennie Johansson, matchare vid Piteå kommuns Vuxenutbildning, för att få veta mer om vad det innebär att ta emot en språkpraktikant. Det resulterade i att IVAB gärna ville erbjuda en praktikplats under åtta veckor. Mari beslutade att själv ta rollen som handledare, vilket i sig var spännande.

-Det är första gången vi har samarbetat med ett företag där självaste VD tar stafettpinnen som handledare. Det visar att det går alldeles utmärkt att öva på språket på alla möjliga sätt, säger Jennie.


Som kompetensmatchare söker Jennie företag som vill samarbeta för att förbättra förutsättningarna till kompetensförsörjning. Inflyttning till Norrbotten behövs och trenden är att många av de som lockas av att flytta hit kommer från andra länder. De vill så snabbt som möjligt lära sig svenska. Att studera SFI i skolmiljö kombinerat med språkträning på en arbetsplats ger den effekten.

-Flera av Vuxenutbildningens SFI-elever är högutbildade eller har värdefull arbetslivserfarenhet, de behöver bara öva språket för att lättare bli anställningsbara.


Varje uppstart av en språkpraktik anpassas så att det fungerar och blir meningsfullt både för praktikanten och företaget. En viktig faktor är att praktikanten får befinna sig i arbetssituationer som gör det möjligt att träna på att prata, lyssna och förstå svenska.

-Vi tog gemensamt ansvar för att vår praktikant skulle få en variation av att utföra vissa arbetsuppgifter och möjlighet att delta i samtal i olika sammanhang. Mest givande och utvecklande för oss alla var nog fikarumspratet, där man pratar om allt från jobbet till relationer och fritidssysselsättningar, säger Mari.

Jennie lyfter samarbetet som ett positivt exempel på hur företag och utbildningsaktörer kan arbeta tillsammans på nya sätt för att främja både kompetensförsörjning och inkludering.

-På köpet lär sig eleven de sociala koderna och hur det svenska samhället fungerar, det som är svårt att lära sig om man inte får uppleva det. Det är också ett ovärderligt sätt för en inflyttad pitebo skapa ett kontaktnät och referenser när personen söker arbete framöver.

Praktiken, som pågick en dag i veckan under de åtta veckorna, utvecklades till en mycket positiv erfarenhet för hela företaget. Mari uttrycker stor tacksamhet över att de har lärt känna en fantastisk människa från en annan kultur och lärt sig mycket av varandra.  

-Det här var ett första test för oss och vi kommer säkert att ta emot fler språkpraktikanter. Förhoppningsvis kan vi inspirera andra företag att göra detsamma. Jag önskar att alla kunde se hur viktigt och värdefullt detta är.