Tor 29 feb / År 42 / Nr 5 2023

Strömbackaskolan förbättrar världen elev för elev

Strömbackaskolan i Piteå är en av landets bästa skolor. Det visar studieresultaten samt kvalitetsmätningar år efter år. Skolan erbjuder en stor bredd av nationella program, både de studieförberedande och flertalet yrkesprogram, introduktionsprogram och gymnasiesärskola.

VF Industrirör.

Mångfalden av olika program skapar en kreativ grogrund på Strömbackaskolan. Elever från olika program träffas och utbyter idéer. Det tycks finnas en kamratskap här som man inte hittar på alla skolor. Fokus på trivsel och på elevernas välmående är en självklarhet på skolan. Det speglas även i mottot att Strömbacka förbättrar världen elev för elev. Ingen ska falla mellan stolarna.

Utbildning med stark verklighetsförankring

På Strömbackaskolan varvas teoretiska och yrkesinriktade program. Det råder även en god samverkan med näringslivet som genomsyrar samtliga utbildningar.

– Näringslivet vill stötta oss i utvecklingen av våra utbildningar och marknadsföra skolans erbjudande. Tillsammans bygger vi ett bra samarbete där vi tack vare lokala företag kan erbjuda en stark verklighetsförankring genom att synliggöra yrken och vilka arbetsmoment som ingår i dessa, säger Per Boman, som är rektor på Strömbackaskolan.

Inom exempelvis teknikprogrammet finns flera samarbeten inom områdena trä och metall, konstruktion, design och produktionskunskap. Teknikprogrammet är ett studieförberedande teoretiskt program, men med mycket praktiska inslag. I Piteå finns bland annat ledande industrier inom kompositmaterial, och dem har skolan etablerat samarbete med.

– Vi har även samarbete med den lokala pappers- och massaindustrin. I vår teknikspecialisering massa och papper får eleverna ha praktik på Smurfit Kappa här i Piteå. Där lär de sig hela tillverkningsprocessen och får se hur olika förändringar i processen påverkar produktionen, berättar Per vidare.

Svarar konkret på näringslivets behov

I skrivande stund pågår uppstart av ett automationsprojekt med stöd från kommunen, regionen och branschen. Flera program är involverade och många företag i regionen stöttar samarbetet. 

– Det finns ett mycket stort engagemang från företagen i regionen, och när vi från skolan ställde frågan till dem om vad de behöver för kompetens så svarade väldigt många automation. Därför är det självklart för oss att vidareutveckla det spåret nu, säger Britta Dahlén, gymnasiechef i Piteå kommun.

Ett samarbete som pågått under en längre tid är skolans elevbyggen. Det är något unikt för Strömbackaskolan där elever från Bygg- och anläggningsprogrammet, Elprogrammet samt VVS- och fastighetsprogrammet med handledning från lärare bygger hela projekt från grunden, på uppdrag av kommunens bostadsbolag.

Riktiga hyreshus byggs av elever och projekten används som lärplattform i utbildningen. Just nu bygger eleverna ett antal flervåningshus med inflyttning under nästa år.

– Byggbranschens företag är positiva till att vi har utvecklat det här spåret. De ser inte skolans arbete som konkurrens utan som en insats för att de i framtiden ska få tillgång till mycket kompetent arbetskraft, tillägger Britta Dahlén.