Sön 21 jul / År 42 / Nr 3 2024

Björnavagnar är specialister på kundanpassade släp och lyft

Björnavagnar är ett anrikt företag som etablerades redan 1912, i byn Björna cirka 3,5 mil norr om Örnsköldsvik. Bolaget har med åren utvecklat en mycket hög kunskapsnivå när det gäller timmersläp och timmerkranar, lastbilspåbyggnader, kranavställare och annan specialutrustning som behövs för transport och hantering av skrymmande produkter.

Alla skrymmande produkter och projektlaster som ska förflyttas på land är av intresse för Björnavagnar.

Björnavagnar verkar i första hand i den norra regionen med Örnsköldsvik som utgångspunkt. Regionen är vida känd för sin starka skogsindustri, den står för en stor del av Sveriges export och förväntas också växa under kommande år. Med det ökar efterfrågan på Björnavagnars produkter och tjänster.

Mer än timmersläp

Det mesta som har med transport av timmer och skogsråvara att göra har Björnavagnar en lösning för, och dessutom ofta egenutvecklad. I tillägg till det är bolaget återförsäljare av flera av de största varumärkena inom området. Varje lastbilspåbyggnad är unik, varpå varje lösning också måste vara specialutvecklad.

Det är dock inte bara timmertransporter och lastbilspåbyggnader som Björnavagnar har teknik och kunskap för att hantera.

– Alla skrymmande produkter och projektlaster som ska förflyttas på land är av intresse för oss. Vi har utvecklat en rad olika lösningar för det, säger Fredrik Söderlund, platschef på Björnavagnar.

Alltid fullt upp

Björnavagnar vidareutvecklar och förstärker sitt erbjudande hela tiden. Det för att produkterna har en väldigt lång livslängd, och inte behöver bytas ut så ofta. För att skapa nya affärer behövs ett brett sortiment. En timmervagn till exempel kan säkerligen hålla i upp till 20 år, kanske mer.

– Även den aktör som byter ofta behöver inte förnya sin timmervagnspark mer än vart femte år, menar Fredrik. Det är en stor investering, och ingen slit-och-släng produkt.

– Men service och reparationer utför vi ofta, den här kategorin produkter används i tufft klimat och lastas tungt, varpå underhåll är mycket viktigt för att de verkligen ska hålla i längden. Vi har alltid fullt upp att göra och som det ser ut nu kommer vi att fortsätta ha det under en överskådlig framtid också.