Tor 29 feb / År 42 / Nr 5 2023

Domsjö Fabriker ska bli världens mest attraktiva bioraffinaderi

Framtidsvisionen för Domsjö Fabriker handlar om två spår. Det ena är människor och Domsjö Fabriker som branschens mest attraktiva arbetsgivare. Det andra spåret omfattar den nya verksamhetsstrategin där målet är att bygga världens mest attraktiva bioraffinaderi ur alla perspektiv. Lika bra att sätta högsta standard när man ändå ska göra något.

Björn Vedin, vd på Domsjö Fabriker.

Domsjö Fabriker har redan kommit väldigt långt på sin hållbarhetsresa. Branschen är redan en av världens mest hållbara, och har varit det långt innan stål- och gruvindustrierna började sin gröna omställning. Trots det talas det inte så mycket om hur långt pappers- och massaindustrin faktiskt har kommit, och det tycker Björn Vedin, vd på Domsjö Fabriker, är väldigt synd.

– Vi tillverkar hållbara produkter av hållbara råvaror. Vi har funnits länge på orten som en ansvarsfull och engagerad arbetsgivare, där har vi den sociala hållbarheten. Dessutom är verksamheten redan idag ett av världens mest hållbara bioraffinaderier, bland annat eftersom vi använder hela trädet i våra processer. Vi optimerar varje process och tar vara på alla restprodukter också, säger Björn.

Är allt redan färdigutvecklat?

Ingenting får gå till spillo. Varenda liten restström ska tillvaratas. Det kräver ett intensivt utvecklingsarbete och det är inget nytt för Domsjö Fabriker. Det har man arbetat med i decennier. Trädet är till största delen uppbyggt av cellulosa, lignin och kolhydrater.

Olika produkter görs av de tre huvudgrupperna och på Domsjö Fabriker har man löst de tekniska utmaningar som tidigare stått i vägen för att kunna göra det.

Man kan undra om allt är färdigutvecklat då? Knappast, enligt Björn.

– Vi fortsätter att utveckla nya lösningar hela tiden. Som exempel så är vi ensamma i världen med den process vi har utvecklat för bleka pappersmassan och att ta hand om allt processvatten från blekningen. Vi har investerat mycket i att anpassa anläggningen till en modern och hållbar process men fortsätter att innovera och investera för framtiden.

Domsjö Fabriker är så nära en cirkulär verksamhet man kan komma idag, men vill fortfarande bli ännu bättre.

Fler investeringar och mer kompetens

Domsjö Fabriker har cirka 350 anställda idag och är en av regionens största arbetsgivare. Man satsar dessutom på att bli Norrlands attraktivaste arbetsplats. Verksamheten har utvecklats i många omgångar under åren men för att uppnå verksamhetsstrategin och bli världens mest attraktiva bioraffinaderi så behöver man göra mer. Det behövs både tekniska investeringar och mer kompetens.

Andra industrier inom andra branscher har precis påbörjat sitt omställningsarbete och det sveper en grön våg över Norrland. Det är en sund utveckling men den kräver arbetskraft. För verksamheter som Domsjö Fabriker, som redan funnits länge och som redan är omställda, är hypen inte lika stor.

– Det är klart att vi ser en utmaning i att rekrytera när andra stora aktörer, som syns mer än vi, dammsuger marknaden på kompetens, säger Jeanette Börjesson, HR-chef på Domsjö Fabriker.

– Vi vill helst rekrytera kompetens som redan bor i regionen, eller som vill flytta hit, fortsätter hon. Då bidrar vi mest till den lokala och regionala utvecklingen vilket är mycket viktigt för oss. Vi har alltid varit en stabil arbetsgivare som står för trygghet och det ska vi fortsätta vara.

Räcker det med en bra lön?

För att locka kompetens behövs mer än bra löner idag. Trivsel, utvecklingsmöjligheter och möjligheter att vara med och påverka väger tungt.

– Det finns ett tydligt ledarskap och medarbetarskap här som jag tror uppskattas. Alla har en verklig möjlighet att vara med och bidra till den cirkulära ekonomin, att vara delaktiga i en hållbar omställning som är större än vår anläggning. Man bidrar både i det stora och det lilla. Det är viktigt idag, säger Jeanette.