Tor 29 feb / År 42 / Nr 5 2023

Utvecklingen av Stadsdel 2030 ska bidra till ökad inflyttning

Västernorrlands tillväxt kan inom flera näringar räknas bland Sveriges främsta. Örnsköldsvik har inom många områden den starkaste tillväxten i länet samt även lägst arbetslöshet. Den långsiktiga kompetensförsörjningen, som i sin tur är beroende av att det finns möjligheter för ökad inflyttning, är bland de viktigaste frågorna just nu.

Kompetensförsörjningen är en av de största utmaningarna som Örnsköldsviks kommun strävar efter att lösa i samverkan med näringslivet

Kompetensförsörjningen är en av de största utmaningarna som Örnsköldsviks kommun strävar efter att lösa i samverkan med näringslivet. En förutsättning för att lyckas med kompetensutmaningen är att möjliggöra för ökad inflyttning. Därför satsar kommunen mycket på att stötta nya bostadsprojekt. Det som är mest aktuellt i dagsläget är framför allt två större samhällsutvecklingsprojekt där bostäder, skolor, verksamhetslokaler med mera ingår.

Bygger ny centrumnära stadsdel

Stadsdel 2030 är ett projekt som kommer att omfatta tusentals nya bostäder i en helt ny centrumnära stadsdel. Planprogrammet lämnades in innan sommaren och därmed sattes bollen i rullning. Kommunen äger en stor andel mark i området, som gränsar till en industri som äger ytterligare andelar man vill förhandla om för att så småningom integrera i Stadsdel 2030.

– Projektet ligger havsnära vilket innebär att marken är mycket attraktiv för bostadsutveckling. Vår förhoppning är att hela området, inklusive den mark som idag ägs av en lokal industri, ska ingå i projektet och att vi från kommunens sida då kan erbjuda utvecklingsmöjligheter inom flera markanvisningstävlingar i olika etapper, säger Magnus Haglund, kommundirektör i Örnsköldsvik.

Allt som behövs för att bygga en attraktiv stadsdel kommer att ingå i Stadsdel 2030. Utöver bostäder blir det butiks- och andra verksamhetslokaler, förskolor, äldreboende, samt trygghetsboende bland annat. Det befintliga parkområdet mot havet ska bevaras och vidareutvecklas.

Mer byggbar mark behövs

I det andra projektet, Grundsunda 2030, medverkar kommunen i ett trepartssamarbete för att utveckla framtidens Grundsunda. Grundsunda är ett geografiskt område som ligger några mil norr om Örnsköldsvik. Tillsammans med Grundsunda framtidsgrupp och Metsä Board Husum har Örnsköldsviks kommun för avsikt att skapa förutsättningar för tusentals nya bostäder även här. Det finns mycket mark i området med stor utvecklingspotential.

Både Stadsdel 2030 och Grundsunda 2030 är projekt som omfattar stora markytor.

– I Örnsköldsvik arbetar vi mycket målmedvetet med att tillgängliggöra mark, något som är en bristvara över stora delar av Sverige. Vi har i dagsläget mellan 150 och 200 byggbara tomter i kommunen, och vi utvecklar fler för att öppna möjligheter för fler intressenter att delta i utvecklingen av framtidens Örnsköldsvik. Det vi ska göra nu och framöver är att marknadsföra kommunen mer som boendekommun, berättar Magnus Haglund.

Enligt tidningen Fokus är Örnsköldsvik redan idag en av Sveriges bästa boendekommuner. Örnsköldsvik hamnar i deras undersökning på tolfte plats bland landets samtliga 290 kommuner. Saker som speciellt talar för Örnsköldsvik är den trygga arbetsmarknaden, bra skola med goda resultat samt korta avstånd som möjliggör ett enklare och mer behagligt liv med tid över för familj och fritidsintressen.