Tor 29 feb / År 42 / Nr 5 2023

Nationellt industrimåleri fortsätter att expandera i Örnsköldsvik

Industrimåleriet MPA Måleriproduktion fortsätter att växa tillsammans med stora industriföretag i Örnsköldsvik med omnejd. Bland kunderna finns BAE Systems, som gör en miljardinvestering för att mångdubbla sin kapacitet. Det innebär att underleverantörer som MPA Måleriproduktion också kan räkna med tillväxt.

MPAs tillväxtresa fortsätter på alla fronter och det gäller inte minst i Örnsköldsvik där man i skrivande stund behöver rekrytera fler medarbetare för att kapacitetsutveckla verksamheten lokalt.

Tillväxtstrategin är glasklar för MPA Måleriproduktion. De senaste åren har präglats av en kraftig tillväxt där flera framgångsrika förvärv, byggnationer av helt nya fabriker i egen regi samt riktad rekrytering av specialistkompetens har tagit bolaget stora kliv framåt.

Tillväxtresan fortsätter på alla fronter och det gäller inte minst i Örnsköldsvik där man i skrivande stund behöver rekrytera fler medarbetare för att kapacitetsutveckla verksamheten lokalt. Mycket har att göra med BAE Systems kraftfulla tillväxt, men MPA Måleriproduktion har många andra industrikunder som även de gör stora investeringar. 

Samarbetar brett för kompetensförsörjningen

I dagsläget sysselsätter MPA Måleriproduktion cirka 45 medarbetare i Örnsköldsvik, men det behövs mer kompetens för att möta marknadens behov.

– Vi har nyligen inlett ett samarbete med den kommunala vuxenutbildningen för att tillgodose en del av vårt kompetensbehov den vägen. Vi har även sedan tidigare etablerat samarbete med bemanningsföretag och vi söker även personal genom konventionella kanaler. Ofta kan det vara så att en redan befintlig anställd känner någon som vill börja hos oss och på den vägen har vi också lyckats få in bra folk, berättar Per Olof Björklund, som är platschef i Örnsköldsvik. 

– Den kompetens vi efterfrågar är ofta så specialiserad att vi främst måste förlita oss på egen upplärning i vår verksamhet, fortsätter han. Därför söker vi i första hand efter potentiella medarbetare med rätt inställning till uppgiften och som delar våra mål gällande utveckling, tillväxt och hållbarhet. Vi är övertygade om att vi kan hitta den sortens medarbetare lokalt.

Nyckelpartner i utbildningssatsning

Genom att etablera det nya samarbetet med den kommunala vuxenutbildningen kan MPA Måleriproduktion vara med och forma utbildningsinnehållet. Utbildningen bygger på fyra dagars praktik och en dag med teori i veckan, en modell som passar mycket bra om man vill lära sig ett yrke, tycker Per-Olof.

– Hela regionen präglas av tillväxt och det är inte bara vi som behöver den här typen av kompetens, säger han. Kommunen ställer upp genom att starta den här utbildningen för industrimålare och rostskyddsmålare, och vi ser mycket positivt på att få fortsätta vara en nyckelpartner i det att vi ställer upp med praktikplatser. Vi ser det som en del i vårt arbete för den långsiktiga kompetensförsörjningen.

Ytbehandling är en framtidsbransch

Det finns flera aktörer som fokuserar på industrimålning, men ingen som är lika heltäckande som MPA Måleriproduktion. Industrimålning är ett mycket specialiserat område där många olika tekniker används. Det gemensamma är att förlänga livstiden för de produkter som målas, eller ytbehandlas. Det är samtidigt starkt förknippat med hållbarhet, att ge produkter ett längre liv så att de inte behöver bytas ut lika ofta. Samtidigt gör MPA Måleriproduktion investeringar för att öka hållbarhetsaspekten inom fler områden. Ytbehandling är i allra högsta grad en framtidsbransch.