Tor 29 feb / År 42 / Nr 5 2023

Avancerade industriella applikationer är verkligen inte för alla

LM Industrirör har bidragit till den lokala utvecklingen i Örnsköldsvik under drygt 20 års tid. Företaget är ofta förstahandsvalet när det gäller konstruktion av avancerade rörbryggor och rörinstallationer i regionen, och kan dessutom leverera helhetslösningar gällande bland annat säkerhet och reservkraft, ett område som växer mycket nu.

LM Industrirör medverkar ofta i samhällsnära projekt som förknippas med innovation och förändring. Det är inte konstigt, inom LM Industrirör premieras hög innovationskraft och förmåga att lösa komplexa problem inom industrin. Det handlar inte bara om att svetsa ihop ett par rör. På LM Industrirör är varje dag fylld av nya utmaningar som måste lösas med rätt resurser och en hel del klurighet.

Unik kompetens och erfarenhet

Pappers- och massaindustrin, industriella stålkonstruktioner och kraftverk är sedan länge områden som LM Industrirör är erkänt bra på. I skrivande stund pågår ett större projekt vid Domsjö fabriker, och flertalet parallella projekt inom reservkraft för olika uppdragsgivare i regionen.

Projektledare Marcus Lundquist lyfter de främsta styrkorna inom företaget som unik kompetens, problemlösningsförmåga och engagemang för att optimera kundens verksamhet. Dessa styrkor ger också mervärden i alla uppdrag.

– Alla rörfirmor kan dra några rör från A till B, men vi arbetar med avancerade industriella applikationer. Det är ytterst komplexa rörsystem som ofta ska installeras i tuffa miljöer. Det kräver en unik kompetens och erfarenhet som vi har byggt upp under många år. Dessutom kan vi lösa totalentreprenader, vi tar gärna helhetsuppdrag där vi underlättar för beställaren som bara behöver en enda kontakt för hela uppdraget – det vill säga oss, säger Marcus.

Även medarbetarnas första val

Marcus har själv lång erfarenhet inom samtliga av LM Industrirörs affärsområden. Varje projekt är unikt. Även om det är samma teknik i grunden så skiljer sig applikationen för varje gång, vilket i sin tur ställer krav på att befintlig kompetens ständigt uppdateras och vidareutvecklas.

– Vi ska inte bara vara kundernas första val, utan även våra medarbetares. Att vara en attraktiv arbetsgivare är inget man får gratis, fortsätter Marcus. Vi håller en hög utbildningsnivå, vi satsar på varje medarbetare och ser till att ständigt bygga på deras kompetens. Det är en bra början, men för att vara en riktigt attraktiv arbetsgivare så behöver vi även erbjuda en utvecklande arbetsmiljö.

Eftersom alla projekt är unika ges en stor variation som testar förmågan varje gång. För den som vill utvecklas och vara med och utveckla är detta en stor attraktionskraft till LM Industrirörs fördel.

Behöver senior kompetens

LM Industrirör har en fullserviceverkstad där industrirör konstrueras, tillverkas och monteras. Installationer hos kund säkerställs med egen personal eller underkonsulter. Företaget har ett 40-tal anställda men sysselsätter i dagsläget omkring 70. Att anställa ett tiotal nya montörer på studs skulle inte vara något problem – om det hade varit möjligt att få tag på kompetensen.

– Precis som man gör inom industrin i övrigt ser vi en stor utmaning i den rådande kompetensbristen. Vi har löst en del av vår kompetensförsörjning genom samarbete med skolor i regionen, men när det gäller senior kompetens behöver vi tänka annorlunda. För att attrahera den målgruppen arbetar vi mycket med varumärket och att informera om LM Industrirörs fördelar som bolag och arbetsgivare. Det arbetet fortgår under vintern för att vi till våren ska kunna tillsätta i alla fall ett par nya seniora förmågor, avslutar Marcus Lundquist.