Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Prismalence utvecklar marknadens mest energisnåla och långlivade belysningslösningar

Belysning behövs överallt, i alla miljöer där människor vistas och vill leva fullt ut. Rätt belysning skapar förutsättningar för en effektiv arbetsdag, en bra vardag och till och med ett mer hälsosamt liv. Trygga och trivsamma miljöer kräver energi, samtidigt som samhället i stort eftersträvar en lägre energikonsumtion. En utmaning som Prismalence har svaret på.

Taylor Construction Park (TCP) tillverkar mobila vätgasdrivna belysningsmaster (9m teleskoperande) och använder uteslutande vår belysning. Här med Polaris LED.

Allt sedan de första lågenergiarmaturerna lanserades för två decennier sedan har Örnsköldsviksföretaget Prismalence utvecklat smarta och energieffektiva belysningslösningar för i första hand offentliga miljöer. Idag är Prismalence en av de mest hållbarhetsinriktade leverantörerna av belysning för företrädelsevis tung industri och hamnar i norra Europa.

Humant och hållbart

Eftersom belysning sammantaget står för en stor del av världens energiförbrukning, närmare bestämt omkring 11 procent av den globala energiförbrukningen, är det oerhört viktigt att utveckla så energisnåla lösningar som möjligt. Alla måste ta ansvar och arbeta för en hållbar utveckling och för Prismalence innebär det att förse marknaden med de mest energieffektiva belysningslösningarna.

– Vi arbetar både humant och hållbart. När vi säger humant menar vi att vi eftersträvar rätt belysning på rätt plats. Tillgång till rätt belysning är avgörande för att människor som vistas i miljöerna ska må bra och kunna prestera bra. Med hållbart menar vi att armaturerna är så effektiva de bara kan bli, att de kräver så lite energi som möjligt och att de även håller länge och därför inte behöver bytas ut så ofta, förklarar Daniel Björk, internationell försäljningschef på Prismalence.

Daniel förklarar också att det inte bara är driften man ser till när nya armaturer utvecklas och tillverkas. Hela processen från råvara till färdig produkt, samt därefter från drift till uttjänt armatur, tas med i beräkningarna när Prismalence utvecklar sina produkter. Det gör att Prismalence i sin tur är en av Europas mest hållbara belysningsleverantörer.

Hållbara material och underhållsfria lösningar

Att tillverka och frakta nya belysningsarmaturer, liksom att installera, renovera och till slut byta ut dem, är energikrävande. Därför arbetar Prismalence nästan enbart med hållbara och återanvändbara material som aluminium och glas, samt utvecklar enbart armaturer som är underhållsfria och som har en mycket lång livslängd. Daniel Björk berättar:

– Vår första produkt var en patenterad glaslins och den tillverkar vi fortfarande i olika utföranden. Vår lösning ger minimal bländning och effektiv ljusstyrning. Att arbeta med glas är mer hållbart än de oljebaserade plaster som annars är vanliga inom vår bransch. Glas åldras inte på samma sätt som plast gör, vilket ger stora hållbarhetsfördelar.

Som jämförelse mellan plast och glas förklarar Daniel vidare att plastlinser kan åldras så snabbt som på fem till tio år, och de blir då enbart hälften så ljusgenomsläppliga som de var som nya, och därmed avsevärt mindre effektiva ur energisynpunkt.  I värsta fall spricker plastlinserna, de kan även missfärgas och rentav sluta fungera och behöver då bytas ut.

Det mest ekonomiska valet långsiktigt

Trots att Prismalence har de mest hållbara lösningarna så är konkurrensen hård från billigare och mycket mindre hållbara alternativ.

– Vår stora utmaning är att hållbara lösningar inte alltid får tillräckligt med ekonomiskt utrymme i upphandlingar. Vi arbetar främst med aktörer inom tung industri och hamnverksamhet, där vi har specialiserat oss med ett antal unika lösningar. Under den senaste tiden har vi börjat bearbeta fler marknader såsom idrottsanläggningar och arenor, där det finns ett stort renoveringsbehov och där vi kan göra en påtaglig skillnad både gällande ljuskvalitet och hållbarhet, säger Daniel.

En av de viktigaste uppgifterna för Prismalence nu och framöver är att uppmärksamma marknaden i ännu större utsträckning på att hållbara produkter verkligen är de mest ekonomiska alternativen i längden.