Tor 29 feb / År 42 / Nr 5 2023

Autonoma markgående stridsfordon behövs i den nya försvarsstrategin

Milrem Robotics utvecklar autonoma markgående stridsfordon i olika utföranden i Örnsköldsvik. Flera av systemen används för närvarande i Ukraina, då de anses vara bland världens främsta inom sina respektive kategorier. Det som utvecklas i Örnsköldsvik tål att sättas på prov när det verkligen gäller.

Milrem Robotics utvecklar system som hjälper till att reducera antalet soldater i strid.

Målet för Milrem Robotics är att utveckla system som hjälper till att reducera antalet soldater i strid. Maskiner kan köpas och ersättas, till skillnad från människoliv. Att få bort så många människor från stridsfältet som möjligt är i allra högsta grad en humanitär insats, och att med teknikens hjälp spara in på humankapitalet har aldrig varit viktigare än nu med tanke på den nuvarande situationen i Ukraina.

– Försvarsmakterna i Europa behöver förändra sina organisationer och planera strids- och försvarsinsatser på ett helt nytt sätt. Alla behöver genomgå denna stora förändringsprocess samtidigt, och det måste skyndas på eftersom det pågår ett krig i Europa just nu. Det påverkar alla som levererar till försvarsindustrin. Inom Milrem Robotics går vi nu från att vara en start-up till en kommersiell leverantör av autonoma markburna strids- och spaningsfordon, berättar Sverker Svärdby, Industrial Partnership Director på Milrem Robotics i Örnsköldsvik.

Kunden köper i första hand systemen för experiment- och testverksamhet, och som ett första steg i utvecklingen av den nya försvarsorganisation som krävs nu. Samtidigt har Milrem Robotics redan levererat ett antal system som används i skarpt läge, det vill säga i den pågående konflikten i Ukraina.

Försvarsindustrikompetensen finns i Örnsköldsvik

Milrem Robotics är ett estniskt företag med huvudkontor i Tallinn, och med dotterbolag i Sverige, Finland och Nederländerna. Verksamheten bygger på starka samarbeten mellan de olika bolagen.

Det helägda dotterbolaget i Örnsköldsvik ansvarar för majoriteten av försvarsindustrikompetensen inom koncernen, med ledande utvecklingsarkitekter och ingenjörer anställda. Nästan alla militära system inom Milrem Robotics utvecklas med andra ord i Örnsköldsvik, för kunder över hela Europa och till viss del även utanför.

– Här i Örnsköldsvik är det framför allt vår höga kompetens som särskiljer oss från andra leverantörer. Vi har flertalet medarbetare med mellan 20 – 30 års operativ erfarenhet från försvarsindustrin. Det krävs för att vi ska kunna kommunicera med kunderna och förstå deras verklighet och vad de behöver, förklarar Sverker Svärdby, som själv har närmare 20 års erfarenhet från olika ledande militärt operativa positioner.

Var med och säkerställ frihet

Svärdby beskriver arbetet på Milrem Robotics som systemutveckling på högsta nivå. Detsamma gäller den detaljkonstruktion som också görs i Örnsköldsvik.

– Det vi gör är världsunikt. Det finns ingen annan aktör i världen som arbetar lika fokuserat som vi med att utveckla den här typen av system.  För att vi i Sverige även fortsättningsvis ska kunna leva fritt så behövs den typ av lösningar som vi levererar, tillsammans med ett strukturerat och väl förberett försvar. Våra system bidrar till att försvaret blir ännu starkare och mer förberett, om man ska uttrycka något mycket komplext på ett förenklat sätt. Därför är det så viktigt att vi kan fortsätta utveckla vår verksamhet här i Örnsköldsvik, tillsammans med människor som vill vara delaktiga att säkerställa oumbärliga värden som frihet och trygghet för alla medborgare, betonar Sverker Svärdby.