Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Expando tillhandahåller digital utrustning som tål tuffa tag

Försvarsmaktens olika verksamheter liksom företag inom försvarsindustrin som levererar utrustning för tuffa miljöer behöver digitala verktyg som tål yttre påfrestningar. Det är med andra ord verktyg som datorer och annan digital utrustning som tål fukt, värme och kyla, damm, stötar och slag. Expando tillhandahåller utrustning inom kategorin ”rugged computing”, det vill säga digital utrustning som tål tuffa tag.

Daniel Lund (Key account manager), Carl Johan Anderfors (Försäljningschef), Otto Johnsson (VD) samt Henrik Plym-Forshell (Affärsutveckling)

Expando är ett bolag där tillväxten sker snabbt inom alla verksamhetsområden. Bolaget har under drygt 20 års tid verkat bakom kulisserna, i alla fall mot allmänheten. Nu går Expando från att vara en renodlad distributör av utrustning från världsledande tillverkare mot att bli en utvecklare av egendesignade system och tjänster inom rugged computing.

Expando flyttar i början av nästa år till helt nya och mycket större lokaler i Sollentuna och rekryterar till exempel säljare, ingenjörer och personer med ett intresse för teknik och försvar.

– Vi är inte längre enbart distributörer av andras lösningar och komponenter även om vi fortsätter med det också. Vi är en heltäckande samarbetspartner inom i stort sett allt som rör rugged computing och det vi kallar för ”edge computing”, som avser digitala system med hög prestanda för beslutsfattande i fält, nära källan till data. Det är system som måste fungera oavsett var man befinner sig. Vi är specialister med egenutvecklade lösningar inom vårt område och vi kan tillgodose många behov som finns inom det digitala och elektroniska inom försvaret, förklarar Otto Johnsson, vd på Expando.

Mer och mer edge

För Expandos kunder finns en stor skillnad idag, i att den typ av aktiviteter som tidigare koncentrerats till datacenter nu sker närmare den kritiska verksamheten. Inom försvarsrelaterad verksamhet kan det innebära att data behöver hämtas och bearbetas nära fronten, kanske till och med i ett tält som står någonstans mitt i striden. De system och komponenter som Expando levererar måste klara en sådan miljö, och fungera under yttre påfrestningar.

– Jag skulle personligen säga att vi bara har sett början av den här utvecklingen inom ”edge computing”. Fler och fler system kommer att anpassas efter påfrestande förhållanden, men än så länge så finns det inte så många som arbetar med den här typen av lösningar. Vi ser till att dra nytta av kommersiellt tillgängliga IT lösningar och standardsystem som vi anpassar efter nya kravställningar för försvars- flyg- och rymdindustrin, säger Otto Johnsson.

Funktion och tillgänglighet avgör

Omvärldsläget gör att det brådskar med leverans av ny materiel på många håll, i alla fall i Europa. Det är en verklighet som man måste förhålla sig till och som innebär en stor utmaning för EU-ländernas försvarssystem.

Expando använder en kombination av lösningar från civila sidan och från det militära. Det innebär att komponenter som finns i civila datorer även kan användas för militär tillämpning. För Expando är det funktion och tillgänglighet som avgör, enbart de absolut bästa lösningarna som klarar högt uppsatta krav får ingå i systemen.

– Vi har en hög leveranssäkerhet och det har vi eftersom vi utgår från utrustning som är kommersiellt tillgänglig och anpassar den efter våra kunder krav. Det gör att vi kan leverera snabbare än vad vi skulle kunna göra om allt skulle utvecklas från grunden, tillägger Otto Johnsson.

Stor kunskap och erfarenhet, anpassning efter kundens krav, snabb leverans, hög tillgänglighet och förmåga att både utveckla helt nya lösningar samt tillhandahålla utbyteskomponenter och reparera befintliga system – allt detta gör Expando till en unik leverantör på marknaden.