Tor 29 feb / År 42 / Nr 5 2023

It-säkerhet med full spårbarhet för din känsligaste information

Basalt hjälper företag, myndigheter och kommuner att uppfylla regulatoriska krav för säkerhet när det gäller hantering av säkerhetsskyddsklassad och/eller känslig information. Det kan vara allt från patientdata till information som har påverkan på rikets säkerhet. På den här nivån tillåts inga avvikelser – skydd mot yttre och inre hot måste garanteras dygnet runt årets alla dagar.

Nicklas Haglund, vd på Basalt.

Digitaliseringen har gjort det enklare att söka och ta del av olika typer av information. Samtidigt är det nu en större utmaning att hålla säkerhetsskyddsklassad information, skyddad från såväl yttre som inre hot. Basalt bygger it-system som underlättar säker hantering av information enligt gällande regelverk.

– Som leverantör av de mest kritiska it-systemen för säker informationshantering fokuserar vi mycket på assurans, vilket innebär att vi måste bevisa att allt går rätt till i systemet och att alla tänkbara och möjliga säkerhetsåtgärder har vidtagits. Från det att vi startar ett projekt till det att vi har driftsatt systemet, och under hela dess livstid, ska vi ha full spårbarhet på alla åtgärder vi gör, förklarar Nicklas Haglund, vd på Basalt.

För de högst ställda säkerhetskraven

Basalt konstruerar och implementerar it-system som klarar de högst ställda säkerhetskraven som finns i Sverige och inom EU. Det är en komplex process och ett omfattande uppdrag som kräver specialiserad säkerhetskompetens. Att enbart kunna säkerhet räcker inte heller, Basalt behöver en kombination av vass it-kompetens och säkerhetskompetens. Och medarbetarna måste även de genomgå processer som garanterar tillförlitlighet gentemot Sveriges säkerhet.

Det låter som väldigt mycket arbete, varför inte bara fokusera på it för andra tillämpningar som inte kräver högsta säkerhetsklass?

– Svaret är enkelt. Vi har en stark drivkraft att vara våra kunders främsta partner när det gäller skydd mot yttre och inre hot. Det finns inte många andra leverantörer som erbjuder en lika omfattande tjänst kring säkerhet som vi gör. Vi fokuserar utöver själva it-systemen även på den yttre miljön, det vill säga på lokaler och vilka som rör sig i lokalerna samt andra kringfaktorer som kan påverka systemens säkerhet, svarar Nicklas.

Basalt ser med andra ord till att kunden följer lagar och regler gällande informationssäkerhet, och att interna säkerhetskrav uppfylls med hjälp av ett omfattande systematiskt säkerhetsarbete som gäller hela verksamheten.

För rikets säkerhet

Känslig information i fel händer kan göra större skada än vad man kan tro. I vissa fall kan hela rikets säkerhet sättas på spel. Basalt arbetar på uppdrag av företag, myndigheter och kommuner för att skydda deras mest känsliga information. Tillsammans med dem strävar Basalt efter att skapa en värld där alla kan känna sig trygga i vetskapen att vår information hanteras på rätt sätt och av rätt personer.