Sön 21 jul / År 42 / Nr 3 2024

Hundens insats är betydande för Sverige som fritt land

Svenska Brukshundklubben har ett omfattande samarbete med den svenska Försvarsmakten, som i korthet går ut på att förse försvaret med färdigtränade hundar, hundförare och hundbefäl. Det är ett samarbete av största samhällsnyttiga vikt. Hundarna lever oftast i familjemiljö men har samtidigt en viktig uppgift att utföra för Sverige som en fri, demokratisk och självständig stat.

Jöran Wikbladh är produktionsledare på tjänstehundsavdelningen inom Svenska Brukshundklubben.

Hunden är människans bästa vän och mest pålitliga samarbetspartner. Det kan man på Svenska Brukshundklubben verkligen skriva under på. Klubben tränar ett stort antal hundar för olika insatser inom försvaret varje år, och har ett stort ansvar när det gäller att förse det svenska försvaret med pålitliga resurser, det vill säga hundar, hundförare och hundbefäl, efter behov.

Gör stor insats

Efter 30 år inom flygvapnet och en omfattande säkerhetstjänst är Jöran Wikbladh idag produktionsledare på tjänstehundsavdelningen inom Svenska Brukshundklubben. Han berättar att den militära bakgrunden, där han bland annat arbetade mycket med hundar i olika uppdrag, är till stor hjälp nu när han själv är med och bygger upp en stark, frivillig försvarsorganisation som Svenska Brukshundklubben faktiskt är.

– Jag är oerhört stolt över den här organisationen, då huvuddelen av de hundar som används inom försvaret kommer från Svenska Brukshundklubben och vår tjänstehundsverksamhet. Det visar att det vi gör håller högsta kvalitet. Vi gör, tillsammans med de fantastiska hundarna, en stor insats för Sverige genom att vi förser Försvarsmakten med denna oumbärliga resurs, förklarar Wikbladh.

Överlägsna biosensorer

De nationella skyddsstyrkorna och Hemvärnet använder ofta hundar i sitt arbete. Hundarna har olika uppdrag beroende på vad som efterfrågas, men mycket handlar om spaning och att lokalisera individer eller grupper. Hundens öron, nos, intelligens och spårförmåga är överlägsna verktyg som biosensorer, det finns ingen teknik som kan mäta sig med hundens fantastiska sinnen – i alla fall inte än.  

Inom Försvarsmakten finns också en egen organisation för framavling och träning av hundar för mycket specifika uppdrag vid de olika stående förbanden, samt inom Polisen, Tullen samt Kriminalvården. Kraven på dessa patrullhundar är desamma som Svenska Brukshundklubben ställer på sin produktion av tjänstehundar.

Tuff rekrytering av tassar och ben

Jöran Wikbladh förklarar också att de flesta större raser kan användas som tjänstehundar. Svenska Brukshundklubben tränar de flesta raser, det vill säga inte bara de som brukar kallas för brukshundar. Viktigt för uppdrag inom försvaret är en mankhöjd på minst 40 cm och en tjock päls som skyddar mot kyla.

– Vi förser försvaret med både hundar, hundförare och med hundbefäl. Det för att hundarnas förmåga ska kunna användas på bästa sätt. Under kommande år ser vi att vi kommer att ha mycket mer att göra, det behövs mycket resurser inom försvaret och vi har en viktig funktion att fylla när det svenska försvarssystemet rustas upp.

– Vår rekrytering kräver mycket, det är fyra tassar och två ben som ska samarbeta och fungera under tuffa förhållanden. Vår uppgift är därför inte helt enkel, men vi ser fram emot att få fortsätta förse försvaret med ekipage, som avser hund och förare, av högsta kvalitet, avslutar Wikbladh med.