Ons 24 jul / År 42 / Nr 3 2024

Unika system för snabb och smidig framdrift

Uppsalabaserade Marine Jet Power levererar till försvarsrelaterad verksamhet i närmare 40 länder. Det har man gjort under en längre tid, och den här typen av samarbeten trappas snabbt upp nu. Det kommer nog inte som en överraskning för någon med tanke på omvärldens läge att all försvarsindustri rustar för fullt.

Docksta IC20 är 20 meter lång och gör 45 knop med dubbla MJP 450 DRB waterjets

Marine Jet Power utvecklar framdriftssystem baserat på waterjet-teknik som ger speciella egenskaper som hög fart och smidig drift. Waterjet är en klart överlägsen teknik när man vill komma upp i höga hastigheter med snabb acceleration och en mycket flexibel manövrering. Waterjet-tekniken möjliggör styrning av båten i sidled och rotering runt sin egen axel, vilket gör tekniken helt unik.

En annan viktig aspekt är att systemet är inbyggt inuti båten, till skillnad från propellerdrift som monteras på utsidan. Det inbyggda systemet möjliggör framdrift även på grunda vatten, vilket är en stor fördel mot propellerdriften som inte har samma räckvidd i det avseendet. Waterjet ger alltså stor tillgänglighet, samtidigt som den har överlägsna egenskaper vad gäller både fart och manövrering.

System med unika egenskaper

De egenskaper som framdrift med waterjet har jämfört med propellerdrift är precis de egenskaper som efterfrågas inom försvaret.

– Vi ser en stark tillväxtpotential inom alla myndighetsutövande branscher som vi levererar till, utöver försvarsverksamhet så är det även inom sjöräddning och polis till exempel. Vi har lång erfarenhet av att leverera till den här typen av kunder, samtidigt som vi även har ett växande kundunderlag inom helt andra branscher som inte alls har med myndighetsutövning att göra, berättar Robert Magnusson, försäljningschef globalt på Marine Water Jet.

Waterjet är en mer avancerad teknik än propeller, med inbyggda styrsystem som ger den sina unika egenskaper. Waterjet är också en teknik som är mer anpassningsbar jämfört med andra framdriftstekniker. Varje båt är unik, och det kan Marine Jet Power anpassa framdriften efter. Det ger helt andra förutsättningar gällande vilka typer av båtar som man kan leverera till.

– Det vanligaste bland våra konkurrenter är att kunden får anpassa sig efter de system som finns, men vi ser till att anpassa våra system efter vad kunden verkligen behöver. Det är en stor konkurrensfördel när man samarbetar med bland annat försvaret, säger Nils-Peter Aulisio, som ansvarar för affären med myndighetsutövande kunder inom Marine Water Jet.

Organisationen ska förstärkas

Marine Water Jet har en hög leveranssäkerhet trots att allt är special. För att kunna fortsätta leverera snabbt och med precision så behöver hela organisationen förstärkas.

– Vi letar efter ny kompetens för att förstärka både produktionen och försäljningen. Uppsala är inte ett marint nav i Sverige, så det är svårt att hitta spetskompetens i närområdet. Vi rekryterar från hela Sverige och även internationellt, förklarar Nils-Peter.

Varför är ett arbete på Marine Water Jet attraktivt?

– Vi utvecklar riktigt häftiga produkter med högt teknikinnehåll, svarar Robert. Vi fokuserar renodlat på waterjet och lägger all kraft på att utveckla just den här tekniken. Alla som arbetar här bygger upp en djup kompetens inom waterjet.

Marine Water Jet finns representerade med egna kontor över stora delar av världen. I många andra länder anses den svenska företagskulturen och svenska arbetsvärderingar överlägsna och många vill gärna prova sina vingar på den svenska arbetsmarknaden. Utbyten med kontor i andra länder blir därför allt vanligare, och det är också en stor fördel nu när svensk och europeisk försvarsindustri växlar upp.