Lör 20 jul / År 42 / Nr 3 2024

Karlskoga har en av Europas största testbäddar för försvarsmateriel

Saab Bofors Test Center är ett av Europas största för provning och utvärdering av försvarsmateriel. Svensk försvarsindustri har till stor del vuxit fram ur innovationer som kommer från Karlskoga, där Bofors länge bedrev sin utveckling och tillverkning. Idag finns kompetensen utspridd på flera företag och Bofors testcenter samarbetar med i stort sett samtliga svenska försvarsindustriföretag.

Stefan Krol, vd på Bofors testcenter i Karlskoga.

– Jag brukar säga att vi är en udda fågel och med det menar jag att den här verksamheten är den enda i sitt slag i hela Europa. Vi är ensamma om att ha den specifika inriktning som vi har och samtidigt vara ett privat bolag, säger Stefan Krol, vd på Bofors testcenter i Karlskoga.

Alla andra som bedriver forskningsnära och utvärderande tester av försvarsmateriel är ägda av statliga myndigheter över hela Europa, eller är en del i ett tillverkande företag. Bofors testcenter är en industriell partner som kan välja att samarbeta med vilken aktör som helst, som delar samma visioner om att stärka och skydda det demokratiska samhället.

Allt som behövs för test och kvalitetssäkring

Karlskoga har tack vare arvet från Bofors, som var en gigantisk försvarsindustri, kvar mycket av sin försvarskompetens. Den kommer nu till nytta hos andra företag. Den främsta kompetensen som svensk industri kan uppbringa för att testa det som utvecklas inom försvarsindustrin finns hos Bofors testcenter, som grundades redan 1913.

Bofors testcenter har till sitt förfogande bland annat ett 100 km2 stort skjutfält, som är privatägt och som används för att testa en mängd olika vapensystem, missiler, kanoner och granater bland annat. Kopplat till det finns flera laboratorier och kringverksamheter som behövs för att testa, utvärdera och kvalitetssäkra materiel. Det är den största testbädden i sitt slag i Europa.

Sedan 1999 drivs testcentret i nuvarande form som aktiebolag, och kunderna är både myndigheter och industrier från hela Europa. Ett krav är att det är verksamheter som står för demokrati, från länder med samma grundvision som Sverige. Saab Dynamics AB är majoritetsägare av Bofors testcenter med 61 procent, BAE Systems Bofors AB äger 30 procent och Eurenco Bofors AB äger resterande 9 procent.

– Vår ägarform ger oss en tydlig inriktning, det är tre ägare som samtliga förvaltar delar av gamla Bofors i en ny ägarform, men vi testar inte enbart materiel som utvecklats och tillverkas av de tre ägarna, förtydligar Stefan Krol.

Alla måste bidra

Bofors testcenter är med under hela värdekedjan i ett projekt för att ta fram ny försvarsmateriel, från att testa nya idéer till att omhänderta uttjänta och/eller gamla produkter och system. Det är en mycket omfattande verksamhet som bedrivs i Karlskoga.

– Det är inte så konstigt att vi är med under hela spannet. Vi erbjuder en testbana för alla försvarsrelaterade produkter och system som inte kan testas i en vanlig fabrikslokal, säger Stefan Krol.

Eftersom Bofors testcenter har kunder över hela Europa så kan man snabbt räkna ut att även konkurrenter till ägartrions materiel testas i Karlskoga. Men ur en försvarssynpunkt så har det verkligen ingen betydelse. Alla krafter måste samlas, alla måste bidra till ett starkare försvar med alla medel som finns. Många produkter som provas är dessutom samarbetsprojekt mellan olika tillverkare i Europa

En imponerande utvecklingsresa

Bofors testcenters utveckling är imponerande, inte minst med tanke på historiken. Testverksamheten har gått från att vara en del av gamla Bofors med stora materiella och kompetensmässiga resurser, till att ha levt i skymundan under en lång period med fred och kontinuerliga nedskärningar inom försvaret vilket också påverkade Bofors testcenter att gå ner till 60 anställda.

– Under 60 anställda skulle innebära att vi inte skulle ha tillräcklig kompetensbredd för att kunna testa en komplex missil. Idag är vi oerhört glada över att man beslutade att behålla kompetensen inom testcentret, nu när alla försvarsföretag och alla försvarsmakter i Europa måste växa samtidigt ger det oss ett bättre startläge, konstaterar Stefan Krol. Nu är vi 90, och inom ett år förhoppningsvis 100 anställda. Som avslutning säger han:

– Vi behöver förstärka vår kompetens inom vår verksamhet också, vi söker hela tiden efter människor som kan tänka sig att flytta till vår region och vara med och utveckla försvarsindustrin tillsammans med oss. Försvarsindustrin i Karlskoga erbjuder en av Europas mest högteknologiska arbetsplatser, men det viktigaste är ändå att man får vara med och bygga ett starkare försvar för Sverige och Europa.