Sön 14 apr / År 42 / Nr 1 2024

Arvet från träpatronerna ska förädlas och bygga fler exportsuccéer

Sunds Fibertech är på god väg att skapa ett globalt centrum för utveckling och tillverkning av träfiberskivor i Timrå. Genom att använda kunskapen om träfibrer, som vidareförädlats i regionen sedan träpatronernas tid, har företaget utvecklat patenterande lösningar för hållbar tillverkning av fiberskivor.

Enligt Lars Eklund borde Sverige vara världsledande inom många fler områden som har anknytning till träindustrin.

– För att nå målet om en miljard i omsättning till 2027 behöver vi på Sunds Fibertech trygga både rätt kompetens och upprätthålla en fortsatt skarp produktutveckling, inleder Lars Eklund, vd.

Sunds Fibertech har på mycket kort tid lyckats etablera sig som en ledande leverantör av maskiner och service för hållbar tillverkning av MDF, OSB och spånskivor. Företaget är ungt i dagens format, men med rötterna i andra företag som under årtionden varit med och utvecklat tekniken för tillverkning av fiberskivor.  

Mer innovationskraft behövs i traditionella industrier

I Sverige och i synnerhet i Sundsvall-Timrå regionen finns en industritradition där träprodukter länge har varit en av våra viktigaste råvaror och tillika inkomstkällor. Traditionellt har mycket kretsat kring förädlade slutprodukter som sågade trävaror och tillverkning av papper och massa, som fortfarande utgör några av landets största exportprodukter.

– Det finns dock ytterligare en nivå av förädling, där kunskapen kring träråvaran används för att utveckla själva produktionsutrustningen som används för att framställa slutprodukter. Genom att ta vara på den kunskapen i ännu högre grad skulle vi i Sverige kunna bygga fler globala exportföretag, menar Lars Eklund, och fortsätter:

– Om vi ska lyckas bygga fler fina stora bolag behöver vi främja nytänkande och göra vår industri mer attraktiv. Idag är det de ”nya” industrierna som exempelvis tech-bolagen som erbjuder en mer attraktiv miljö att utvecklas i. Vi behöver lära oss från de industrier som lyckats bra, där strukturer inte är för hierarkiska och driv och ambition är viktigare än anställningsår. Vi behöver samtidigt se till att våra högskolor och universitet har utbildningar som matchar våra rekryteringsbehov.  

Hårdare miljökrav på morgondagens byggmaterial

Ett stort fokus inom alla industrier är miljöpåverkan på slutprodukten och själva produktionsprocessen.

– Morgondagens byggmaterial måste utvecklas baserat på morgondagens krav, och här ingår bland annat minskat klimatavtryck och mer effektiva produktionsprocesser. För oss gäller det att fortsätta utveckla lösningar för bättre energieffektivitet, mindre limförbrukning och mindre utsläpp.

Enligt Lars Eklund borde Sverige vara världsledande inom många fler områden som har anknytning till träindustrin.

– Vi som land, och region, har varit pionjärer gällande sågade träråvaror och pappersmassatillverkning. Nu är det dags att skapa förutsättningar för att starta fler fina bolag att ta regionen ut i världen. Det är ett sätt att ta vara på arvet från träpatronernas tid på allra bästa sätt.

Om Sunds Fibertech:

Sunds Fibertech levererar maskinutrustning och service till producenter av träfiberskivor. Träfiberskivor är samlingsnamnet for olika träfiberbaserade skivor som MDF, OSB, plywood och spånskivor. Slutprodukten används för tillverkning av möbler, golv, kök och badrum, samt som byggnadsmaterial. Idag är företaget världsledande med egna patent inom bland annat energiåtervinning och emissionskontroll.

Företaget har kontor i Kina, Chile, Tyskland, Malaysia med huvudkontoret i Timrå, Sverige.

Omsättningen 2022 var 233 MSEK (290 MSEK Prognos 2023) och EBITA 37 MSEK (2022).

Sunds Fibertech fick i år utmärkelsen ”Bästa internationella tillväxt” i finalen av EY Entrepreneur Of The Year och var en kandidat till Svenska Dagbladets pris ”Årets affärbragd 2023”.  Företaget var ett Gasellföretag (DI) 2022 och vunnit olika priser i Timrå kommun, bland annat årets företag 2022.

Barncancerfonden