Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Biokol behövs för övergång till fossilfritt stål

Vätgas är inte den enda energikälla som krävs vid omställningen till fossilfritt stål. Det behövs också avsevärda mängder biokol för olika metallurgiska processer. Utvecklingsbolaget Envigas AB bedriver utveckling och produktion av biokol i Bureå. Finska ståljätten Outokumpu gick i höstas in som 20-procentig delägare i Envigas och har tecknat sig för 50 procent av framtida produktion.

I Bureå i Västerbotten tillverkar Envigas AB 5 000 ton biokol och 2 000 ton bioolja per år. Nu finns planer på en femdubbling av produktionen i Västerbotten. Därefter siktar man på produktion i full industriell skala.

– Vår mission är att bygga, äga och driva anläggningar för storskalig produktion av högkvalitativa fossilfria kol- och gasprodukter för metallurgisk industri i Europa – och därmed på ett kraftfullt sätt bidra till en sänkning av koldioxidutsläpp i nära samverkan med våra kunder, säger Lars-Gunnar Almryd, VD vid Envigas.

Mer effektivt

– I stället för att elda upp träpellets i en fjärrvärmeanläggning så är det smartare att först använda energin i träpellets till biokolframställning och sedan använda spillvärmen från produktionen till fjärrvärme. Då nyttjar man energin i biobränslet mycket mer effektivt.

Envigas AB med basen i Stockholm var ursprungligen ett renodlat teknikutvecklingsföretag. 2018 ändrades affärsmodellen från att sälja teknik till egen produktion av biokol och bioolja. Biooljan kondenseras från de energirika gaser som bildas vid framställningen av biokol.

Störst i norra Europa

En produktionsanläggning byggdes i Bureå i Västerbotten. Den har en kapacitet på 5 000 årston biokol och 2 000 ton bioolja. Råvaran träpellets köper man från Stenvalls Trä i Norrbotten. Biokolet används i huvudsak för testkörningar i stålverk i Sverige och utomlands. Bureå-anläggningen är den största producenten av högkvalitativt biokol i norra Europa.

Eftersom Outokumpus ferrokromprocess för rostfritt stål inte kan använda vätgas vid övergång till grönt stål så är biokol en högintressant produkt för den finska ståljätten.

Världsledande

– Att ha ett så nära samarbete med en stabil industriell partner innebär att vi nu planerar för steg två och att bygga ut kapaciteten i Västerbotten med 25 000 ton biokol per år, berättar Lars-Gunnar Almryd. Därefter avser vi att skala upp produktionen steg för steg till full industriell skala.

Envigas AB är världsledande på framställning av högkvalitativt biokol. Det sker genom pyrolys där organiska ämnen förbränns vid drygt 600 grader i en syrefri miljö. Det blir en termisk nedbrytning där de energirika organiska ämnena sönderfaller utan att förbrännas.

Vetenskaplig kompetens

I grunden är det samma process som använts i århundraden i kolmilor i skogen. Men nu handlar det om en vetenskapligt kontrollerad process där biokolen framställs under optimala förhållanden och anpassas till metallurgiska processer.

– Vi samarbetar med Sverim, LTU, Jernkontoret, Research institute of Sweden, Carbomax samt metallurgibranschen i Europa. Det tillför ett värdefullt vetenskapligt och evidensbaserat kompetenstillskott till den kompetens som vi själva byggt upp under många år i vårt företag, säger Lars-Gunnar Almryd.