Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Välj en installatör som arbetar långsiktigt för en mer hållbar framtid

I en värld som alltmer strävar efter hållbarhet och förnybar energi, har efterfrågan på solenergiinstallationer ökat markant. Men denna tillväxt kommer inte utan utmaningar. Johan Andersson, vd för det framstående svenska företaget EcoGenius, har nyligen uttryckt oro över branschens nuvarande tillstånd.

Vi måste alla göra vårt bästa för att säkerställa att solenergimarknaden växer på ett hälsosamt och hållbart sätt

En av de största utmaningarna, enligt Johan Andersson, handlar om installationernas utförande i fråga om kvalitet. Det är alldeles för stora variationer och det skadar branschens rykte på sikt. Det kan i nästa steg kopplas till bristen på välutbildad arbetskraft inom branschen, som är ett av Johans största orosmoln när han själv behöver rekrytera.

Under en intervju med vår korrespondent betonade Johan framför allt vikten av att välja certifierade och kunniga installatörer för solenergiprojekt.

– Vi har bevittnat en oroande trend där kvaliteten på solenergiinstallationer sjunker. Detta beror delvis på bristen på riktigt utbildade och erfarna tekniker inom området, säger han.

Strävar efter långsiktighet

EcoGenius, ett företag känt för sina innovativa och högkvalitativa solelsinstallationer, är bland annat en pionjär inom användningen av avancerad AI-teknik för att effektivisera och förbättra sina tjänster. Denna teknik, tillsammans med företagets engagemang för hållbarhet och expertis, har positionerat dem som en ledare inom branschen.

– Vårt mål är inte bara att installera solpaneler. Vi strävar efter att skapa långsiktiga, hållbara lösningar som verkligen kan göra skillnad för miljön, förklarar Johan. För att uppnå detta krävs det att vi har kvalificerad personal som inte bara förstår tekniken utan även har en djupgående förståelse för miljöaspekterna av vårt arbete.

Glöm inte certifieringen

Johan betonar även vikten av certifiering. En certifiering garanterar inte bara att installatören har den nödvändiga kunskapen och erfarenheten, utan det är också en indikation på företagets åtagande att följa industristandarder och -praxis.

– När du anlitar ett certifierat företag, kan du vara säker på att du får kvalitet. Det är inte bara bra för din plånbok på lång sikt, utan det bidrar även till en mer hållbar framtid, tillägger han.

Detta budskap är särskilt relevant i dagens klimat, där solelsinstallationer blir alltmer vanliga i svenska hem och företag. Med den växande efterfrågan är det oerhört viktigt att konsumenterna är medvetna om vikten av att välja rätt installatör för att säkerställa säkerhet, effektivitet och långsiktigt värde.

För en hälsosam och hållbar tillväxt

Johan avslutar med en uppmaning till branschen och potentiella kunder:

– Vi måste alla göra vårt bästa för att säkerställa att solenergimarknaden växer på ett hälsosamt och hållbart sätt. Detta innebär att vi måste prioritera utbildning, kvalitet och certifiering. Tillsammans kan vi göra en verklig skillnad för branschen, för våra kunder – och för vår planet.

Kort om EcoGenius

EcoGenius är ett svenskt företag som specialiserar sig på installation och underhåll av solenergisystem. Genom att integrera avancerad AI-teknik i sina processer, strävar företaget efter att ligga i framkant av branschen och bidra till en mer hållbar värld.