Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Byggpartner med allt från totalentreprenader till servicearbeten

BITAB är en koncern fördelade på flera bolag. Närmare bestämt är det dotterbolagen BITAB El och Undertak AB, samt BITAB Entreprenad AB som också ingår i företagsfamiljen. Tillsammans är de heltäckande när det gäller totalentreprenader inom bygg.

Projektledare Tobias Wahlberg tillsammans med Jimmy Belsing och Michael Salenius.

Tillsammans står BITAB-företagen för alla tänkbara tjänster som förknippas med byggnation, renovering och underhåll. Dessutom erbjuds kompletta elinstallationer. Upptagningsområdet är Mälardalen/Stockholm. BITABs kunder är lika ofta stora som små, inget jobb är för litet.

Bygger långa kundrelationer

Det är just nu på grund av det stundande ekonomiska läget märkbart att en tydlig nedgång råder för väldigt många byggbolag i Sverige. Inom BITABs företag har den omtalade nedgången ännu inte givit sig tillkänna, samtliga bolag har fulltecknade orderböcker och mycket mer på gång. Att intresset är så stort för deras tjänster tror koncerndelägaren Jimmy Belsing har mycket att göra med de långvariga relationer som byggts upp genom åren.

– Vi har en stabil kundkrets som vi har jobbat upp under många år, säger han. Våra kunder är ofta större fastighetsägare med omfattande bestånd och de fortsätter att renovera, bygga om och i vissa fall även bygga nytt.

Kommuner, landsting och större fastighetsägare är återkommande kunder. BITAB-företagen har bland annat ramavtal med flera kommuner och med Akademiska hus, samt återkommande uppdrag för bland andra Riksbyggen i Stockholm, gällande löpande underhåll och byggservice.

– Vi arbetar med högsta säkerhetsklass, vi tar aldrig några genvägar. Det vi levererar ska vara av högsta kvalitet helt igenom, och det vet våra befintliga kunder. Vi har mycket att göra, men vi välkomnar givetvis även nya kunder som behöver vår expertis, säger Michael Salenius, som är delägare i BITAB El och Undertak AB.

Behöver mer byggkompetens

Det är lätt att förstå att BITAB är en välrenommerad byggpartner i Mälardalen. Koncernen har ett eget plåtslageri och verkstad i Strängnäs och ett 40-tal medarbetare fördelade på de tre bolagen.

– I slutet av året 2023 fick vi in ett större ramavtal som gör att vi snabbt behöver rekrytera mer byggkompetens. Det känns som att det nu är precis rätt tid för att lösa det, i samband med att en del andra byggbolag varslar bland annat. Vi har redan lyckats få tag på några förmågor som vi tror mycket på, säger Jimmy.

BITAB har även engagemang i skolan, tar emot lärlingar och praktikanter, för att dra sitt strå till stacken när det gäller utbildning av framtidens arbetskraft. En del lärlingar kommer också tillbaka och blir anställda inom någon av BITABs verksamheter.

BITAB blev utnämnda till Di Gasell 2020. Snabb tillväxt präglar fortfarande koncernens bolag. Att det blir ett spännande år 2024 är Jimmy och Michael överens om.