Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

Nyttja kraften i ny digital teknik snabbare med en extern operativ IT-strateg!

I stort sett alla företag, oavsett bransch och storlek, behöver förr eller senare hjälp med att förbättra och effektivisera sina processer med rätt IT-stöd. En stor utmaning ligger i att marknaden har ett enormt utbud av olika leverantörer och lösningar, det är helt enkelt väldigt svårt att hitta och välja rätt lösning – speciellt när det lanseras nya hela tiden.  

Ulrika Andreasen, grundare av Digihelp AB, hjälper kunderna hitta rätt IT-verktyg, som matchar deras behov

Med rätt IT-lösningar kan man spara tid och bli mer effektiv i sin verksamhet, och i förlängningen bli mer lönsam och framgångsrik. Men hur vet man vilken lösning som är rätt när utbudet är som en djungel av olika verktyg som till synes ska göra samma sak men på olika sätt, och som dessutom har helt olika prislappar? Ulrika Andreasen, grundare av Digihelp AB, har svaret:

– Jag hjälper mina kunder att hitta rätt IT-verktyg, som verkligen matchar deras behov och som samtidigt kan lyfta deras verksamheter till nya nivåer. Jag utvärderar hela tiden utbudet som finns och vad som är på gång, jag testar och jämför olika lösningar för att kunna presentera helt skräddarsydda paket för mina kunder. Det kan ibland till och med finnas riktigt bra gratis verktyg som fyller den funktion som kunden efterfrågar och då rekommenderar jag det.

Måste ny teknik alltid krångla?

Ulrika har över 25 års erfarenhet inom området och går gärna in som operativ teknisk IT-strateg där det behövs. Därför har hon grundat Digihelp AB, en konsultbyrå som arbetar med både stora och små företag, offentliga organisationer och till och med ideella verksamheter.

– Många pratar om att digitalisera sina processer och därmed frigöra tid som kan användas för att utveckla nya innovationer och affärer, men att gå från ord till handling kan vara svårare än vad man räknat med. Då kan det vara en god idé att ta in extern hjälp. Det viktigaste är att man kommer vidare i processen och väljer rätt lösning med IT som jobbar för verksamheten och som inte blir ytterligare en utmaning att hantera, förklarar Ulrika.

Väldigt många upplever att IT är krångligt, svårt och tidskrävande att hantera. Det behöver inte vara så. Digitala verktyg ska användas för att förbättra, effektivisera och skapa lönsamhet.

Vilken lösning passar bäst?

Nu har säkert intresset väckts hos flera, men hur vet man vilken lösning som passar bäst? Ulrika förklarar:

– Jag börjar med att göra en grundlig och strategisk analys över vad kunden behöver i sin verksamhet, vilka moment som behöver effektiviseras och vilka system som redan finns. Det är olika från kund till kund, men i vissa fall kan befintliga system uppdateras och kompletteras och bli mer effektiva. Det finns ingen anledning att skrota sådant som fungerar, allt handlar om att förbättra till rätt pris.

– Efter den inledande analysen lämnar jag en rapport över det aktuella behovet, med förslag på en eller flera olika lösningar som bäst kan möta det. Kunden väljer alltid den slutgiltiga lösningen själv, men jag bistår gärna med att driftsätta den och utbilda teamet om det behövs, tillägger Ulrika.

Digihelp AB är en helt oberoende konsultbyrå som väljer ut lösningar som passar bäst för varje unik kund. Det ger ett mycket bredare perspektiv samt ofta kostnadsfördelar jämfört med leverantörer som är knutna till vissa fabrikat. Kort sagt, Digihelp AB hjälper företag, myndigheter och föreningar att spara både tid och pengar.