Sön 21 jul / År 42 / Nr 3 2024

Högaktuellt att tala om industriell utveckling

Det är högaktuellt att tala om industriell utveckling igen. Nästa stora industrirevolution, avseende den gröna omställningen inom industrin, är i allra högsta grad påbörjad och leds till stor del från Sverige. Den drivs av svenska företagare som ser vilka möjligheter som finns i att faktiskt satsa på långsiktigt hållbara lösningar.

Mälardalen Industrial Technology Center, MITC, har etablerats av Mälardalens universitet, Eskilstuna kommun samt Region Sörmland i nära samverkan med näringslivet för att möjliggöra och stötta tillverkande företag i Mälardalen

Mälardalen Industrial Technology Center, MITC, har etablerats av Mälardalens universitet, Eskilstuna kommun samt Region Sörmland i nära samverkan med näringslivet för att möjliggöra och stötta tillverkande företag i Mälardalen. Initiativet drivs idag av myndigheterna samt ett tiotal företag i regionen, företrädelsevis i Eskilstuna.

Europisk digital innovationshub

Under de senaste åren har MITC varit med och startat upp samt medverkat i flertalet projekt som stärker Mälardalens industriföretag i global konkurrens.

Ett exempel är etableringen av en ny innovationsmiljö inom satsningen European Digital Innovation Hubs (EDIH), som kallas ShiftLabs. Syftet är att ShiftLabs ska bidra till att stärka svensk tillverkningsindustri genom kunskap, forskning och framförallt samarbete. Totalt etableras 136 nya europeiska digitala innovationshubbar i satsningen i Europa. I Sverige etablerades inom satsningen fyra hubbar och av dessa har ShiftLabs varit mest framgångsrik.

– Att Mälardalen skulle bli en europisk digital innovationshub fastställdes redan 2021, och vi etablerade ShiftLabs 2023. Nu ett år in i satsningen ser vi tydligt att det ger resultat. Tack vare etableringen har vi kunnat expandera hela MITC, både kompetensmässigt och med större lokaler, berättar Anna Bird, som är vd för MITC.

Händelsernas centrum

Det händer väldigt mycket i Eskilstuna och i Mälardalen över lag. En av de största nyheterna är att Volvo flyttar tillbaka sitt huvudkontor från Göteborg. En annan är att en underleverantör till Northvolt bygger en ny fabrik med minst 600 anställda, och flera andra industriföretag gör satsningar tack vare den energi som finns inom branschen.

Expansionen inom MITC omfattar ett utrymme på ytterligare 1000 kvm i Eskilstuna. Det är industriföretagen, kommunen, regionen och Mälardalens universitet som tillsammans möjliggör den fortsatta utvecklingen inom MITC, och det gör man eftersom det finns en så pass stor potential i att satsa på produktionsutveckling. Industrin byggde en gång upp välfärden, och den behövs för att vi även fortsättningsvis ska ha en välfärd värd namnet.

Smart produktion, robotik och AI, digitalisering, VR och IoT

MITC fortsätter sin expansionsresa som samverkansplattform och ambassadör för industriell utveckling.

I stort sett alla företag, stora som små, behöver någon gång hjälp med sin kompetensutveckling, samt även digitalisering och omställningsfrågor bland annat. Då har MITC ett stort kontaktnät med potentiella partners, samt mycket egen kompetens i huset som kan vara till hjälp.

Störst fokus framöver kommer att vara på globalt viktiga konkurrensfördelar som digitalisering, AI och hållbarhet. Smart produktion, robotik och AI, digitalisering, VR och IoT är exempel på områden som MITC är bra på och som svenska företag behöver förkovra sig inom för att bli ännu mer konkurrenskraftiga.