Lör 13 apr / År 42 / Nr 1 2024

Utvecklingshus med fantastiska möjligheter

Prevas är mycket mer än en IT-konsult. Inom Prevas finns många affärsområden men alla har samma mål: att hjälpa kunder vidareutveckla sina verksamheter samt öka deras lönsamhet. Det kan vara genom att driftsätta smartare och hållbara tekniska lösningar, men det kan även vara att bygga en starkare organisation inifrån.

Prevas kommer i framtiden att finnas på två siter i Västerås, på Kopparlunden och Tunbytorp.

Det är ingen slump att Prevas idag kallas för ett utvecklingshus. Det är precis vad det är, ett hus fullt av möjligheter tack vare hög teknisk kompetens och affärsförståelse. Företaget grundandes i Västerås 1985 och finns idag representerat med egna kontor över större delen av Sverige.

– Vi har en stark tradition här i Västerås med tanke på att det var här resan började. Samtidigt har vi ett viktigt uppdrag i att bygga vidare på den stabila grund vi har och utveckla vårt erbjudande ännu mer. Prevas är en samarbetspartner som fokuserar på problemlösning och ju mer tekniken utvecklas, desto mer finns det att bygga vidare på, säger Magnus Löfberg, som är regionchef i Västerås.

Satsningar i Västerås

Prevas etablerades till stor del som en samarbetspartner till Asea. Ur det utvecklades med tiden fler tjänsteområden och fler kunder kunde ta del av Prevas lösningar. Idag arbetar Prevas med kunder inom väldigt många branscher. Det kan handla om allt från IT och digitalisering till medicin och sjukvård. Bredden har blivit en av Prevas största styrkor.

Det finns många framstående exempel på projekt runt om i Västerås där Prevas är eller har varit involverade. I skrivande stund är en större fastighet på 3000 kvm varav 2000 kvm omfattar verkstadsyta under utveckling och det är Prevas som driver projektet.

– Fastigheten ska byggas upp från grunden och bli vårt nya kontor och verkstad där vi kan utveckla och testa automationslösningar och annan ny teknik in-house, förklarar Magnus Löfberg, som är mycket stolt över att Prevas förstärker sitt erbjudande med teknisk utveckling från ax till limpa i egen regi. Vi kommer därmed att finnas på två siter i Västerås, på Kopparlunden och Tunbytorp.

Det nya kontoret som byggs på Tunbytorp kommer att samordna flera olika team som i dagsläget sitter på olika platser. Prevas ser att detta kommer att öka kundnyttan och skapa en utmärkt möjlighet att stärka den interna samverkan.

Prevas Mälardalen bedriver verksamhet inom produkt- och produktionsutveckling. och är ett komplett konsult- och utvecklingshus med 210 medarbetare. Teamet driver fram komplexa lösningar med all den teknik som inkluderas i moderna smarta produkter och automationssystem.

Samarbetar med akademin

Prevas bygger långsiktiga samarbeten med universitet och högskolor över hela Sverige. Det är viktigt för att kunna tillgodogöra sig kunskap om det senaste inom teknisk utveckling, och enligt Magnus Löfberg särskilt viktigt för att se över det långsiktiga kompetensbehovet.

– Vi har ett omfattande rekryteringsbehov långsiktigt och behöver redan nu tillsätta ny kompetens för att möta marknadens behov. Intresset för våra tjänster ökar, och vi förfinar även vårt erbjudande hela tiden vilket innebär att vi ständigt är på jakt efter kompletterande kompetens, berättar Magnus.

– En av de viktigaste sakerna som vi ska arbeta med under 2024 är att öka intresset för Prevas som arbetsgivare och då är akademin en bra plats att börja på, tillägger Magnus.