Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

Nu skjuter utvecklingen fart

– Nu skjuter utvecklingen i Pajala fart igen. Ansökningarna om bygglov för både industri- lokaler och bostäder är de högsta sedan många år tillbaka. Under 2023 inkom bland annat 19 ansökningar för industribyggnader, mitt i omvärldskrisen.

Fredrik Holmström, Näringslivschef Pajala kommun

Det säger Fredrik Holmström utvecklingschef i Pajala. Han kan konstatera att både lokala och inkommande företagare har återfått tilliten till Pajala efter gruvkonkursen 2014.

– Att nya gruvbolaget Kaunis Iron går som tåget visar verkligen att Pajala är en framtidsbygd oavsett konjunkturer. Den höga malmkvaliteten, personalens engagemang och företagets satsning på hållbar produktion gör pajalamalmen efterfrågad över hela världen.

Tre kraftkällor

Jutos Timber är ett offensivt sågverksföretag med en halv miljard i omsättning och god lönsamhet. I Pajala finns också ett av länets största entreprenadföretag, Snells Entreprenad, som arbetar över hela länet.

– Det här är tre kraftkällor som skapar ständigt nya arbetstillfällen och som har ett växande behov av underleverantörer, säger Fredrik Holmström.

– Att vi nu för första gången på länge också har på gång byggen av bostäder i villa och flerfamiljshus är ett resultat av tilliten till Pajala, säger Holmström. Vi är en kommun med en stor själ, som förre gruvchefen Waplan säger i artikeln här intill.