Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

Lokal Icahandlare med stort engagemang för Sollefteås utveckling

Icahandlaren Ulf Schön är en av många som gläder sig åt allt positivt som händer i Sollefteå just nu. Ulf har under många år engagerat sig i frågor som rör utveckling av det lokala näringslivet och nu får han erfara det uppsving som han och många andra har kämpat för.

– Jag vill ha ett tempel för mat, jag älskar mat och jag brinner för att sprida glädje genom mat, berättar Ulf Schön som driver ICA Kvantum i Sollefteå.

– När regementet lades ner under början av 2000-talet fick vi förvisso hit ett antal statliga arbetstillfällen som plåster på såren, men de verksamheterna lades ner tio år senare och Sollefteå har inte sett en kraftig tillväxt under åren efter det. Nu ser vi att det blomstrar igen och det känns oerhört positivt att få vara en del av det, inleder Ulf.

– Det byggs ett nytt flerbostadshus mitt i Sollefteå och det är den första större byggnationen på väldigt länge, fortsätter han. Det är en privat aktör som bygger, och det kommer förhoppningsvis att inspirera fler byggherrar på sikt. Det behövs fler bostäder i Sollefteå, som i samband med nya etableringar inte kommer att ha en negativ befolkningstrend så länge till.

Bostadsbyggnationen är bland det största som sker just här och nu, men ännu större blir det nya regementet som när det är färdigbyggt kommer att omfatta cirka 600 heltidsanställda plus omkring 800 värnpliktiga. Det blir med andra ord betydligt större än det gamla regementet var. Det nya regementet ska byggas i anslutning till de befintliga övningsfälten strax utanför Sollefteå.

Modern butik med plats för möten

Redan nu har Västernorrlands regemente med Jämtlands fältjägarkår börjat rekrytera till I 21, som är ett nytt regemente men med en lång historik i regionen. I dagsläget finns det ett 70-tal anställda samt ungefär lika många värnpliktiga på plats i tillfälliga lokaler där det gamla regementet låg. På området har nya verksamheter etablerats, däribland ICA Kvantum som Ulf driver. Han berättar om sin resa:

– Jag började jobba i en mindre Icabutik i Sollefteå redan 2008. De statliga jobben fanns fortfarande kvar då och under ett par år till. År 2010 var dystert, då försvann ju de statliga jobben och med dem en hel del invånare också. Samtidigt började Ica centralt att se över möjligheter för att etablera en större butik men med ny lokalisering. Under våren 2012 gick man ut med nyheten att den nya butiken skulle byggas, och att man sökte en handlare för den. Jag sökte direkt och fick då förmånen att bli handlare för Ica Kvantum här i Sollefteå. Jag var med under hela byggprocessen och engagerade mig i hur den nya butiken skulle se ut. Jag ville skapa en modern butik med plats för möten, och det är precis det vi erbjuder här sedan hösten 2013.

Butiken firade sitt tioårsjubileum under förra året, med olika evenemang under hela året. Under vecka 43 hade man jubileumsvecka med något arrangemang dagligen.

Vill sprida glädje genom mat

De senaste åren har varit mycket händelserika för Ulf och för Ica Kvantum i Sollefteå.

– Det var en tuff start 2013, men de senaste åren har varit spännande med mycket utveckling. Vi har utvecklat butiken varje år och har ett tydligt kundfokus på allt vi gör. Hur kan vi göra det lite bättre för våra kunder varje dag? Det är en fråga som vi ställer oss dagligen och arbetar efter, säger Ulf.

Butiken har passerat 200 miljoner i omsättning, och det är oerhört starkt för en ort med knappt 19 000 invånare. Det vittnar om att kunderna uppskattar det som görs och att Ica Kvantum är förstahandsvalet för många. Bolaget heter Mattemplet i Sollefteå AB, och namnet har Ulf valt själv.

– Jag vill ha ett tempel för mat, jag älskar mat och jag brinner för att sprida glädje genom mat.

Ulf har ett stort matintresse men är mycket mer än Icahandlare. Han har varit drivande i näringslivsutvecklingen under väldigt många år, han är ledamot i Företagarna och sitter även med i Sollefteå kommuns näringslivsråd.

– När det går bra för företagen så går det också bra för Sollefteå, konstaterar han.

Ulf ser med spänning fram emot en ljus framtid för Sollefteå. Utöver nya bostäder och nytt regemente kommer även den nya flygbränslefabriken som Uniper ska bygga i Långsele att lyfta regionen till nya höjder.