Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Nipfrakt ser till att rätt produkt levereras till rätt ställe i rätt tid

Nipfrakt ansvarar för en stor del av den lokala distributionen av pallar och styckegods i Sollefteå med omnejd. Som lokal aktör känner Nipfrakt den lokala marknaden mycket väl. Flertalet samarbeten har pågått under decennier och det är alltid långsiktighet och hållbarhet som gäller när nya avtal ska träffas.

Distribution är ett roligt och omväxlande arbete som omfattar daglig kundkontakt. Det handlar med andra ord om mycket mer än att köra ut paket, det är ett socialt och mycket relationsorienterat arbete. Det ställer därför höga krav på alla som arbetar med distribution, att vara både noggrann och serviceinriktad samtidigt som man också är en duktig förare.

– Vår distribution omfattar idag inte så mycket e-handel, som annars är en stor och växande marknad. Vi är mest aktiva i ett tidigare led där vi förser butiker och industrier med varor som i nästa steg kanske skickas som en beställning över nätet men som kanske även köps i butik, förklarar Mattias Sörlin, vd på Nipfrakt.

Viktig länk i försörjningskedjan

Nipfrakt är som samarbetspartner till grossister en viktig länk i försörjningskedjan för butiker, verkstäder och industrier över hela regionen.

– Vår främsta konkurrensfördel är leveranssäkerhet. Våra kunder konkurrerar ofta med leveranstider, det vill säga att de kan tillhandahålla rätt produkt snabbt. Då måste vi också kunna förse deras lager med rätt varor i rätt rid. För oss är det oerhört viktigt att vi kan hålla våra leveranstider och det gör vi också – oavsett väder och andra faktorer så ska leveranserna ut, berättar Mattias.

Distributionen är främst lokal och omfattar till stor del kunder som finns inom Sollefteå kommuns gränser, men en del leveranser sker också regionalt inom länet och en mindre del inom angränsande län.

Vann ramavtal igen

Nipfrakt har även ramavtal gällande slamtömning för Sollefteå kommun. Den senaste upphandlingen avgjordes under våren och den vann Nipsoft, efter att ha varit innehavare av samma uppdrag under sju års tid.

– Från och med årsskiftet påbörjades nästa ramavtal på fem år, plus tre års optionstid vilket innebär att det kan bli åtta år i den här omgången. Det är ett bevis på hur vi arbetar långsiktigt och alltid strävar efter att bygga långa relationer, kommenterar Mattias.