Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Norrlands industri behöver pålitliga underleverantörer

FMV AB i Kiruna är inte synonymt med Försvarets Materielverk, en vanlig missuppfattning med tanke på företagsnamnet. FMV står i det här fallet för Fredriksson Mek & Vulk, ett företag som under många år har försett den norrländska tungindustrin såsom gruv- och processindustri med kvalitetstjänster inom tillverkning, montage och underhåll.

Vad innebär då tillverkning, montage och underhåll i sammanhanget? Först behövs en bakgrund för att lättare identifiera efterfrågan och behov.

– Norrlands industri befinner sig i en enorm tillväxtfas samtidigt som det pågår investeringar för att uppnå visionen om den gröna omställningen. Tillväxt och grön omställning är de facto saker som går hand i hand, menar Håkan Sturk, vd på FMV AB i Kiruna. Han fortsätter:

– Industrin behöver pålitliga underleverantörer som tillsammans med storföretagen möjliggör både tillväxt och omställning. Det vi gör är att säkerställa att industrin får den service de behöver och vi utvecklar tjänster som bidrar till att effektivisera våra kunders verksamhet.

LKAB största kunden

Några exempel på uppdrag FMV AB i Kiruna medverkar i är verkstadsinriktade mekaniktjänster, vulkanisering (även kallat vulkning) och olika byggrelaterade tjänster. Det kan vara allt från att tillverka specialkomponenter till gruvindustrin till att gjuta fundament. Nästan all omsättning kommer från gruvnäringen.

– Allt sedan min kollega startade verksamheten för drygt tio år sedan har LKAB:s utveckling och tillväxt styrt vår tillväxt, säger Håkan, som själv köpte in sig i bolaget för drygt två år sedan.

Det finns nog ingen företeelse inom Kirunas stadsomvandling som LKAB inte är involverade i. Det innebär att underleverantörer som FMV AB också är starkt involverade i den omfattande stadsflytten med allt vad det innebär i både rivning av gamla kvarter och uppbyggnad av nya.

– I många projekt som rör stadsflytten har vi varit involverade sedan dag ett, och vi fortsätter att anta nya uppdrag som kan kopplas till stadsomvandlingen på ett eller annat sätt. Först och främst är vi dock verksamma i närheten av gruvverksamheten och inne i gruvan, säger Håkan.

Vill synas mer

För att bli mer synliga och skapa intresse för företaget, inte minst som arbetsgivare, har FMV AB drivit ett intensivt varumärkesarbete, där man bland annat har valt att uppdatera företagets profil med en ny logga.

– Att synas mer har allt att göra med att locka nya medarbetare, uppdragen strömmar in ändå.

Håkan hoppas på att få se fler ansökningar framöver, på hemsidan har han precis lagt ut en förfrågan som han tror kan skapa intresse hos en viss målgrupp. I övrigt ser framtiden ljus ut med tanke på hur omfattande projekt som bedrivs i Kiruna nu, och som förväntas starta inom kort.