Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Flera revolutioner sker samtidigt i Norrbotten

Den gamla bilden av Norrbotten håller sakta men säkert på att förändras, konstaterar landshövding Lotta Finstorp, som under flera år har arbetat för att ändra bilden så att fler vill flytta till länet och norrbottningarna väljer att stanna kvar. I Norrbotten genomförs Sveriges största industriinvesteringar, det om något tål att uppmärksammas nationellt såväl som globalt.

Lotta Finstorp, Landshövding Norrbotten

Den stundande utvecklingen vittnar om att norra Sverige blir ett globalt epicentrum för fossilfri och hållbar utveckling. Det handlar om en stor omställning på flera nivåer, som berör alla branscher, företag och invånare. Det största hotet mot utvecklingen kan emellertid vara den förlegade bilden av Norrbotten.

– Norra Sverige är startpunkten för nästa stora industrirevolution, men har fortfarande inte samma status som andra regioner där investeringar dessutom är blygsamma i jämförelse. Det är vårt viktigaste uppdrag nu, att se till att bilden av norra Sverige och i synnerhet Norrbotten förändras och det måste ske snabbt för att vi ska kunna locka den arbetskraft som behövs för att driva investeringarna hela vägen, säger Lotta Finstorp, Norrbottens landshövding och stolt inflyttad norrbottning.

Den gröna omställningen är inte ett lokalt fenomen. Den pågår och måste fortsätta utvecklas överallt. Energiomställningen har redan påbörjats i Sveriges två nordligaste län, med satsningar som Markbygdens vindkraftspark i Norrbotten respektive Northvolts batterifabrik i Västerbotten. I år går startskottet även för byggnationen av H2 Green Steel i Boden, den storskaliga anläggning som ska producera fossilfritt stål. Det som händer nu kommer att gå till historien.

Det finns dessutom fler exempel som understryker norra Sveriges och i synnerhet Norrbottens höga ambitioner inom hållbarhetsområdet. I centrum står ofta Luleå tekniska universitet, som bedriver världsledande forskning inom fossilfri teknikutveckling och grön energiomställning.

Behöver bli fler

Det står klart att norra Sverige kommer att visa vägen för utvecklingen av nästa generations gröna och hållbara industri. Men det krävs arbetskraft och kompetens för att det ska bli så.

Det handlar om flera tusentals nya tjänster som kommer att skapas och som behöver tillsättas inom de närmaste tio åren. Utöver den industriella utvecklingen, som omfattar ett stort antal högteknologiska jobb, kommer det även att behövas en förstärkt offentlig verksamhet med fler sysselsatta inom vård, skola, omsorg och administration.

– Det viktigaste vi har framför oss nu är att göra omvärlden mer uppmärksam på vad som händer i Norrbotten och få upp intresset för länet. Vi behöver få hit mer bestående arbetskraft där fler väljer att flytta hit, konstaterar Lotta Finstorp.