Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Vital 100-åring driver både världens mest effektiva koppardagbrott och öppnar hållbarhetsparker

Ett av världens mest effektiva koppardagbrott, Aitikgruvan, ligger strax söder om Gällivare. Boliden har genom att vidareutveckla Aitik under många år starkt bidragit till den enorma samhällsutveckling som skett och fortfarande pågår i Gällivare. Det är verkligen ingen överdrift att säga att samhället en gång byggts upp med hjälp av gruvan, och gruvnäringen fortsätter att sätta ton för den pågående samhällsomvandlingen.

Boliden är en mycket vital 100-åring som driver ett av världens mest effektiva koppardagbrott, som också är Sveriges största. Troligtvis är Aitik en av de mest moderna gruvorna i världen

Det är inte bara samhället kring gruvan som förändras. Hela industrin utvecklas för att kunna göra den gröna omställning som alla pratar om nu. Alla är dessutom överens – aldrig tidigare har en så omfattande omställning gjorts under en lika kort period som nu. Allt sker samtidigt och det sker nu.

Etisk och hållbar gruvdrift bör premieras

Boliden firar 100 år i år. Det är en mycket vital 100-åring som driver ett av världens mest effektiva koppardagbrott, som också är Sveriges största. Troligtvis är Aitik en av de mest moderna gruvorna i världen. Det är ett måste för att Sverige ska kunna ligga i framkant globalt när det gäller hållbar och etisk gruvdrift.

Koppar är en ädelmetall som används för att framställa väldigt många olika typer av produkter. Vi omger oss av dessa varje dag, då koppar ingår i våra elnät och nästan all modern elektronik. Vi uppgraderar dessutom elektroniken i en takt som kräver mer koppar än vad som är tillgängligt idag, pressen ökar därmed på att utvinna mer råvara. Gruvdriften blir mer intensiv. Tyvärr är det inte alla länder som har en lika modern och kontrollerad gruvdrift som vi har i Sverige.

– Ju mer koppar som kan utvinnas i ett europeiskt land där säkerhet och hållbarhet prioriteras, desto mindre behöver importeras från länder utanför Europa där man inte delar våra värden. Sverige har riktigt bra förutsättningar för att bedriva en koppargruvdrift som är både effektiv och hållbar. Boliden ser väl inga problem med nya aktörer som vill bryta koppar i Sverige, som nu när Viscaria ska starta upp sin gruva i vår grannkommun, säger Thomas Sundqvist, Boliden.

Etisk och hållbar gruvdrift bör premieras när världens kopparsmältverk väljer råvaruleverantör. Aktörer i nästa steg, tillverkare av elkablar och elektronik, bör ställa krav som stöttar hållbara val i första ledet. Dock är det viktigt att företagen tar sitt ansvar under och efter brytningen så det inte lämnas över till staten.

Bygger hållbarhetsparker

Sundqvist har arbetat inom gruvnäringen under ett helt arbetsliv. Han är en expert på området och är idag verksam som platschef vid Boliden Aitik.

– All gruvdrift som finns idag, oavsett hur effektiv eller moderniserad, har en påverkan på miljön. Gruvan påverkar närområdet i det att den tar upp stora ytor, den är en bullrig verksamhet och den pågår dygnet runt. Det går därför inte att ha bostäder i anslutning till gruvbrytningen. Även om Boliden har världens mest effektiva metoder kan vi inte komma ifrån att verksamheten påverkar miljön. För att minimera och kompensera det finns ett omfattande hållbarhetsprogram inom Boliden, berättar Thomas.

Han syftar bland annat på Bolidens utveckling av så kallade hållbarhetsparker. Det omfattar områden som tillhör Boliden och som kan öppnas för allmänheten då de inte används för gruvdrift. Det kan vara härliga skogsområden för friluftsliv och vandring, områden med nedlagd verksamhet som kan omvandlas till nya naturupplevelser och så vidare. Hållbarhetsparkerna anläggs för att ge tillbaka av det vi lånat till samhälle och natur. De visar på platsens historia och vår delaktighet historiskt, idag och i framtiden.

Gruvnäringen tar mycket mark i anspråk. Genom att återställa eller avsätta annan mark och initiera insatser för att främja biologisk mångfald kan man stärka naturvärdena totalt sett och bidra till långsiktiga lösningar både för Boliden och för andra.

– Våra hållbarhetsparker är ett av flera sätt för Boliden att ge tillbaka värden till naturen, miljön och samhället. Biologisk mångfald gynnas, liksom lärandet om denna, säger Thomas.

Den ekologiska kompensationen i Sarkanenä har möjliggjorts genom ett samarbete mellan SLU, Boliden och markägaren Sveaskog.