Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Gällivares äldsta entreprenadbolag började med en man och en gul maskin

GE Maskintjänst är Gällivares äldsta privatägda entreprenadbolag och har haft ett finger med i de flesta större samhällsbyggarprojekten i staden. Nu när delar av staden flyttas är GE Maskintjänst mer involverade än någonsin.

GE Maskintjänst har närmare 200 entreprenadmaskiner såsom hjullastare, bandschaktare, grävmaskiner och dumprar med mera, samt egen maskinverkstad för service och reparation

Grunden lades redan 1955, med en gul maskin och en mycket stark vilja att bygga ett kraftfullt Gällivare. Det var närmare bestämt Göran Eriksson som med sin bandschaktare började bygga ut vattenkraften på uppdrag av Vattenfall. Uppdraget tog många år och Eriksson hade fullt upp, han insåg snart att det inte skulle vara möjligt att göra allt själv.

GE Maskintjänst köpte in fler och fler maskiner, anställde mer personal och är idag fortfarande ett bolag i stark utveckling.

– Det finns uppdrag så det räcker och blir över enbart i närområdet, konstaterar Janne Pellikka, vd på GE Maskintjänst. För oss är det självklart att försöka hjälpa så många som möjligt, vi vill ju fortsätta utveckla staden.

Större och större uppdrag

Företaget har alltid varit en viktig samhällsbyggare och lokalpatriot. Det är fortfarande lika viktigt för GE Maskintjänst att vara drivande i Gällivares utveckling, vilket märks tydligt i alla uppdrag man åtar sig.

– Vi kan åta oss stort som smått men av naturliga skäl har det blivit större och större uppdrag, säger Janne. Gruvnäringens expansion har alltid varit det centrala i Gällivare och för oss som underentreprenör. Så är det fortfarande. Det finns planer på mycket stora etableringar i vår region, däribland Hybrits nya anläggning som ska byggas här i Gällivare. Vi ser till att vara med där vi behövs helt enkelt.

Det är alltid högaktuellt att rekrytera rätt kompetens, menar Janne. Eftersom hela regionen präglas av en omfattande tillväxt kommer det alltid att finnas något att göra. Just nu sker den främsta tillväxten på hemmaplan.

– Om vi springer på en talang missar vi knappast den chansen, tillägger Janne. Under åren har vi varit lyckosamma i vår rekrytering, vi har en mycket lojal personalstyrka som gör det möjligt för oss att ta alla typer av uppdrag. Idag gör vi allt från att bygga vattenavfallsdammar till att lägga kablage för gruvnäringen. Vi utför rivningsarbeten för industrin och är även med och bygger upp det nya Gällivare när delar av det gamla avvecklas.

– Det är inte enbart de stora gruvbolagen vi arbetar för men de är och har alltid varit tongivande i vår verksamhet, tillägger Janne.

Maskinservice även för andra aktörer

GE Maskintjänst sitter idag på närmare 200 enheter, alla möjliga entreprenadmaskiner såsom hjullastare, bandschaktare, grävmaskiner och dumprar bland annat. Allt som behövs för att schakta, transportera och leverera material under och ovan jord.

– Vi ser ingen avmattning i vår bransch. I den stora samhällsomvandling som pågår räknar vi med att ha full och till och med överbelastad beläggning under lång tid framöver, säger Janne.

Grundaren Göran Eriksson hade redan från början en tanke om att bli självförsörjande gällande maskiner och kompetens. Det utvecklades snabbt till att omfatta även material och komponenter. Sedan tidigt 1980-tal har GE Maskintjänst en egen maskinverkstad där all utrustning servas och repareras. Det säkerställer en mycket hög leveranssäkerhet.

– Under åren har vi utvecklat den mekaniska verkstaden för att idag även ta emot andra aktörers maskiner. Det kan vara konkurrenters maskiner, men vi ser dem mer som kollegor i branschen. Det finns som bekant jobb så det räcker och blir över i den här regionen. Vi kommer att fortsätta bygga ut hela vår verksamhet, både verkstaden och fältarbetet. Det blir en mycket spännande framtid, avslutar Janne.