Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Heltäckande servicepartner vill växa med Gällivare

Tenab löser det mesta inom gruv-, industri- och anläggning. Som heltäckande leverantör av maskiner, maskintjänster och fordonsanpassningar kan Tenab ta även riktigt stora projekt i Gällivare med omnejd. Här kretsar av naturliga skäl mycket kring gruvnäringen, men Gällivare genomgår också en samhällsomvandling där Tenab har mycket att erbjuda.

– Det skulle inte vara några problem för oss att sätta ytterligare 10 – 20 medarbetare i arbete omgående, men vi får inte tag på arbetskraft så lätt här i regionen, säger företagsutvecklaren Pär Anders Johansson.

Det som är mest oroande, menar Pär Anders, är att det verkar saknas tydliga direktiv för hur bostadsfrågan ska lösas i kommunen. Gällivare har tidigare präglats av avfolkning, nu finns det ett intresse av att flytta till kommunen – men det finns ett stort men. Det saknas bostäder i en så pass stor omfattning att det till och med är svårt för befintliga gällivarebor att flytta till något annat inom kommunen.

– Vi har förstått att vi måste lösa bostad själva för våra gästarbetare från Finland, som vi har anlitat för att klara efterfrågan. Vi funderar nu på att investera i fler övernattningsrum och bostäder för att på sikt kunna underlätta för talanger att flytta hit. Gällivare växer och det blir allt mer att göra. Den befintliga arbetskraften kommer inte att räcka, säger Pär Anders.

Blir alltmer heltäckande

Tenab har ett 50-tal anställda i dagsläget, plus ett antal gästarbetare som varierar i tiotal. Projekten är ofta stora, och omfattar service och underhållstjänster på alla typer av arbetsfordon och maskiner. I stort sett all utrustning som används för att gräva, schakta, transportera material, sortera, riva, borra och så vidare. Tenab har även specialistkompetens i att utföra kundunika fordonsanpassningar, påbyggnader med mera.

– Vi blir allt mer heltäckande i vårt serviceutbud. Vi investerar hela tiden i ny utrustning för att kunna möta ett större behov och en bredare målgrupp. Även om vi idag har en väldigt bred service vill vi alltid bli bättre och vi strävar efter att vara förstahandsvalet i vår region, säger Pär Anders.

– Att konkurrera om arbetskraft i en region med lägst arbetslöshet i Sverige är en utmaning, fortsätter han. Här ser vi till att vara den bästa arbetsgivaren vi kan. Det är självklart viktigt att erbjuda olika förmåner, men vi tror också att en sund företagskultur gör stor skillnad.

På Tenab har alla medarbetare möjlighet att påverka företagets utveckling, komma med förbättringsförslag och liknande.

– Vi vill ha ett stort engagemang, och i gengäld är företaget engagerat i varje anställd. Vi vill kunna göra skillnad tillsammans, understryker Pär Anders.