Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Pitebornas vision sätter riktlinjer för hur kommunen ska jobba

Framtiden stavas utveckling och det genom positiv förändring. Ett av Piteås främsta mål, som finns beskrivet i kommunens Vision 2050, är att det ska bli mycket enklare att flytta till Piteå och att etablera nya verksamheter i kommunen. Ett annat mål som är starkt förenat med det och lika viktigt är hållbarhet.

Christer Lindström är projektledare för arbetet med Vision 2050

Christer Lindström är projektledare för Vision 2050, Piteås vision om en mer hållbar framtid för alla. Arbetet med visionen påbörjades under våren 2023, men tankegångar fanns långt tidigare. Det har alltid varit viktigt för Piteå att vara en hållbar kommun där både invånare och företag trivs, utvecklas och känner samhörighet. Vision 2050 bygger mycket på att förbättringar ska göras i samverkan.

Christer Lindström är projektledare för visionsarbetet. Han inleder med att Piteå måste lyfta blicken och våga ta ett stort kliv in i framtiden. Med det menar han att Piteå måste satsa mer på att bli en ännu mer attraktiv plats att leva och bo på. Livet i Piteå är redan bra, men bra kan alltid bli bättre, menar Lindström.

Grunden för framtiden

Till grund för framtida utveckling ligger ett förslag, Vision 2050, som Christer Lindström kallar för pitebornas vision. Det för att kommunen under arbetet med visionen har haft en nära dialog runt den, dels med medborgare genom olika medier, dels med företag i kommunen. Engagemanget har varit brett och inkluderande.

– Dialogen har fått vara grunden för det förslag som är framtaget och som förhoppningsvis kommer att antas i kommunfullmäktige den 24 juni, säger Christer.

Vad vill piteborna att staden ska vara i framtiden? Vad ska prioriteras för att skapa en ännu bättre plats att leva på? Många svar handlar om hållbarhet, trygghet, bra skola, bra förutsättningar för företagande – både för befintliga och för nya företag.

I princip alla har svarat att de värdesätter en bra kommunal service – när man behöver hjälp ska det finnas hjälp att få och det ska ske utan onödiga dröjsmål.

En annan riktlinje är att skapa ett rikt kulturliv och verka för att alla ska kunna ha en aktiv fritid.

– Fokus är på själva boendet och allt kring det med arbetstillfällen, utvecklingsmöjligheter, kultur och fritid. Det finns mycket att jobba med, vi behöver satsa mer på kultur och fritidsaktiviteter till exempel. Vi behöver även skapa fler mötesplatser runtom i staden för att bli mer inkluderande, berättar Christer.

Den bästa kommunen att leva i

Hur man tillsammans skapar ett ännu bättre Piteå blir ledstjärnan för framtiden.

Piteå kommun har en vision om att bli fler invånare, men samtidigt är det viktigt att se till att skapa ännu bättre förutsättningar för alla som redan bor i Piteå och som driver sina verksamheter lokalt.

Förändring behövs. Piteå kan inte stå stilla och se på när industrier i grannkommunerna gör mångmiljoninvesteringar utan att ta en del av kakan. Det kommer att bli genom att skapa bättre förutsättningar för underleverantörer att etablera sina verksamheter i Piteå, samt genom att vara den bästa kommunen att leva i.