Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

BDX bygger hållbara samhällen

Många har insett att den starkaste samhällsutvecklingen sker i norra Sverige just nu. Här pågår de största industriinvesteringarna, den mest omfattande samhällsomvandlingen, betydande investeringar i grön energiproduktion – alla grundläggande faktorer är med för att främja den gröna omställningen alla pratar om. Norra Sverige visar vägen in i framtiden och BDX är en huvudaktör.

Industriutvecklingen i norra Sverige kräver många transporter.

BDX är en koncern som vuxit fram ur den norrbottniska myllan. Med rötterna  från 1940-talets lastbilscentraler har företaget varit en del av en hållbara samhällsutveckling under lång tid. BDX arbetar med alla delar av samhällsbyggnad, från att anlägga vägar till att bygga fundament för vindkraftverk, från att transportera bygg- och installationsmaterial till mark- och grundläggningsarbeten inför stora byggnationer.

Med i de största industriprojekten

Det är mycket att hålla reda på inom BDX, som medverkar i flera stora industriprojekt i norra Sverige.

– Det som pågår just nu är det största som hänt i modern tid i vår region och i Sverige. Den största omställningen sedan gruvan öppnades, i princip. Vi på BDX har medverkat i att anlägga en stor del av Markbygdens vindkraftspark, som är den största landbaserade parken i Europa, och det arbetet fortsätter samtidigt som vi har många andra stora projekt i regionen, säger Fredrik Palmquist, kommunikationschef BDX-koncernen.

En aktör kan inte göra hela jobbet. Allt handlar om samverkan. BDX har nog samverkat med de flesta projektörer i regionen, och om inte så står det på agendan framöver.

– Vi är med där det händer helt klart, fortsätter Fredrik. Vi har till exempel drivit flera etapper i Markbygden. Och vi kommer säkerligen att vara delaktiga framöver också. Det har vi både kraft och kompetens för.

Och nog finns det kraft i BDX. Inom koncernen finns enorma resurser i form av närrmare 2 000 entreprenadfordon och lastbilar, den senaste tekniken för samhällsbyggnad och inte minst decennier av alstrad kunskap och erfarenhet.

I anslutning till Markbygden har BDX anlagt vägar, förberett för uppställning av utrustning och gjutit fundament. Allt som krävs för att vindsnurran ska komma på plats, med andra ord.

Efterlyser varenda kotte

Verksamhetsområdena inom BDX samverkar i nästan alla projekt. Industritjänster erbjuds för pappersbruk, stålindustrin, gruvorna i regionen och ett antal andra industrier. Cirka tolv miljoner ton material hanteras ovan jord varje år på uppdrag av LKAB. För Boliden utförs gruvnära tjänster vilket innebär att BDX tillhandahåller maskiner som ska utföra alla, för uppdraget normalt förekommande, arbetsuppgifter i gruvan såsom skrotning, skutknackning, transport av vägmaterial, dammbekämpning, skyddsvallar och rensarbeten med mera.

Norrbotten efterlyser varenda kotte som kan tänka sig att flytta till regionen och ta något av de många arbeten som finns. Fredrik har själv flyttat till regionen från Småland, och aldrig ångrat sig.

– Det finns alla möjligheter att bygga upp ett gott liv här, säger han, efter drygt 20 år som inflyttad norrbottning.

BDX växer tillsammans med regionen och behöver liksom de flesta andra företag i Norrbotten rekrytera kompetens. Eftersom det finns så många olika roller inom BDX är möjligheterna stora. Man söker brett och kommer att anställa inom många områden framöver. BDX ser positivt på alla inflyttarprojekt som startats upp, och hoppas på en mer omfattande inflyttning.