Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Fredslösningar från Cesium skyddar och stärker samhället

Krigsmateriel, explosiva ämnen, mediciner och hårdvara innehållande säkerhetsklassad data är exempel på saker som kräver en säker förvaringslösning. Så säker som den någonsin kan bli, tillverkad i processer och material utvecklade av branschens främsta experter på området. Det är en referens till vad Cesium levererar till kunder inom säkerhets- och försvarsindustrin.

Vi lever med ett fullt pågående krig i vårt närområde. Läget är skarpt. Alla, precis alla företag och invånare i Sverige måste se över sina processer och satsa på lösningar som höjer säkerheten. Om någon skulle undra om det verkligen är nödvändigt, då är svaret på frågan ett enkelt ja. Det är i allra högsta grad nödvändigt. Det vet man på Cesium.

Inga marginaler för avvikelser

Cesium utvecklar och tillverkar högteknologiska säkerhetslösningar för kunder med mycket höga krav, för tillämpning i miljöer där det verkligen inte får finnas marginaler för avvikelser. Som till exempel inom försvaret. När det gäller liv och död finns ingen minsta tillåtna nivå – då ska allt vara topp och utvecklat med högsta möjliga prestanda.

Säkerhetsläget i samhället har förändrats, även i Sverige. Hela Europa behöver förstärka sitt försvar. Det är verkligen ingen överdrift att säga att Cesium utvecklar system och produkter som höjer totalförsvarets förmåga. Det är Henrik Johansson, sales engineer på Cesium, väldigt stolt över.

– Vi tillverkar allt från små förråd till stora hallar EU-standard EN1143-1 Grade VI eller högre. Det vi är mest stolta över är att våra produkter har väldigt lång livslängd, vilket gör dem både robusta och hållbara. Dessutom är de flytt- och demonterbara enligt vårt patenterade koncept, säger Henrik.

Fredsteknik som tål avancerade forceringsförsök

Cesium erbjuder de mest säkra lösningarna för förvaring som finns på marknaden. I stort sett alla typer av förvaringsbehov kan mötas, även under transport tack vare högsäkra containers utvecklade av Cesium.

I sortimentet finns certifierade högsäkerhetsprodukter som vapen- och explosivämnesskåp, förråd, transportcontainer med satellitövervakning, produktions- och nodbyggnader. I dagens högteknologiska samhälle är serverhallar och datacenter centrala mål för attack, och måste skyddas med bästa tänkbara system. Det finns även ett behov av säkra byggnader för livsviktiga och stöldbegärliga produkter som till exempel mediciner.

Att tillhandahålla rätt skydd benämner Cesium som fredsteknik. För det är precis vad det är. Cesiums högsäkerhetslösningar, både för mobila enheter och fasta monterade förråd, hallar och andra större byggnader, tål avancerade forceringsförsök och till och med beskjutning. I världsläget som råder är detta mycket eftertraktade egenskaper.

Lösningar för alla allierade

Sveriges medlemskap i Nato kommer att skapa ännu större försäljningsmöjligheter för Cesium, som redan idag levererar till några europeiska kunder. Målgruppen blir nu alla allierade Natoländer som behöver högteknologiska säkerhetslösningar för att skydda byggnader.