Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Omvandla data till livsavgörande kunskap

Data är en värdefull resurs, men bara om den kan förstås och användas på rätt sätt. Alla verksamheter alstrar data. Inom försvaret genereras och tillämpas enorma mängder data för att testa system, utveckla militära strategier, förstå samband, planera övningar, utbilda personal och så vidare. Miraya hjälper försvaret att få ut mesta möjliga ur sin data.

Exempel på rekonsruerat händelseförlopp, Copyright: Miraya AB

Miraya är inget vanligt it-företag. Inte heller ett traditionellt informationsbolag. Det är snarare ett techbolag som utvecklar avancerade system för att tillgängliggöra information ur ansamlade data. Med hjälp av smarta lösningar data från helt olika datakällor slås samman och informationen som ligger inbäddad bli förståbar och därmed också tillämpas.

Nästan allt levereras till försvarsdomänen

Huvuddelen av Mirayas leveranser sker mot försvarsdomänen, det vill säga mot både det operativa försvaret och försvarsindustrin. Aktörer inom all form av försvars- och säkerhetsrelaterad verksamhet utgör potentiella kunder för Miraya, både inom och utanför Sverige.

– Vår styrka ligger i att vi kan ta data från helt olika system och sammanställa information från dem som ger ett samband. Det kan till exempel vara under en militär övning där man använder både luft- och sjöburna system, då vill man kunna utvärdera data från alla enheter som deltar i övningen och få fram ett resultat som blir värdefull kunskap och som gör att övningen fyller sitt syfte, förklarar systemingenjör Henrik Kriisa, vd på Miraya.

Ser redan effekt av Natomedlemskapet

Genom att förstå vad som faktiskt hände baserad på faktisk data kan träningen bli optimal och kvalitativ, något som alla försvarsmakter i Europa eftersträvar idag. Det är extra viktigt i dagens rådande läge med fullskaligt krig i Europa och oroligt i hela världspolitiken.

– Det vi arbetar med är i förlängningen avgörande för fria staters överlevnad, tillägger Henrik.

Miraya hade samarbeten med flera Natoanslutna länder tidigare, men nu blir det avsevärt lättare att knyta nya avtal inom Nato när Sverige är en fullvärdig medlem. Henrik avslöjar att mot den bakgrunden genomför Miraya i skrivande stund flera större investeringar för att kunna möta en större efterfrågan.

– Faktum är att vi redan märker av effekten av Natomedlemskapet på vår verksamhet genom att vi får fler och större uppdrag, säger han. Det gäller både i Sverige och i flera allierade länder. Vi är mitt uppe i ett stort utvecklingsprojekt på temat obemannade farkoster som används i försvarssammanhang, det är nästa stora revolution inom området.

I framtiden kommer det sannolikt vara obemannade system som slåss mot varandra, istället för människor.

– Man har redan börjat testa de obemannade systemen på flera håll och vi är inte sena att haka på. Som exempel ska företaget leverera omfattande stöd till en stor övning inom Natos kontext i september i år. Den hålls i Portugal och går ut på att testa och utvärdera de obemannade systemen i större skala. Det är en oerhört spännande utveckling vi befinner oss i just nu.

Vill du fortsätta leva fritt?

Henrik understryker att vill man kunna välja själv hur man vill leva så är det hög tid att ta sig en funderare över vad man själv kan bidra med för att stötta Sverige och Nato. Uppbyggnaden av totalförsvaret kommer kräva engagemang från alla håll. Här kan Miraya leverera tjänster som verkligen gör skillnad.

– Ta chansen och bli en del av en växande försvarsindustri. På Miraya finns många spännande roller och vi efterfrågar flera olika kompetenser, säger Henrik.