Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Robusta lösningar behövs för att höja den digitala förmågan

Hur bygger man en digital infrastruktur som är robust men samtidigt fungerar i terräng? I miljöer som kan omfatta yttre påfrestningar men som ändå behöver utrustas med tillförlitlig och säker teknik levererar företaget Mildef nytänkande lösningar.

Mildef bygger digital infrastruktur som behövs inom försvaret, både för att genomföra övningar samt i händelse av krig i vårt territorium och/eller i allierade staters områden.

– Alla utmaningar man kan ställas inför när man tar med sig teknik ut i naturen och utsätter utrustningen för väder och vind är utmaningar vi arbetar för att möta, säger Daniel Ljunggren, vd på Mildef Group.

Mildef bygger digital infrastruktur som behövs inom försvaret, både för att genomföra övningar samt i händelse av krig i vårt territorium och/eller i allierade staters områden. Den digitala infrastrukturen måste fungera i alla lägen, oavsett var den finns, och oavsett hur läget kring den förändras.

Försvaret behöver digitaliseras

Mildefs lösningar behövs egentligen överallt, och speciellt i sammanhang där man behöver kunna kommunicera och skicka/hämta data på ett effektivt och säkert sätt. Som inom försvaret.

Nu märks effekten av en försvarspolitik som till fram för drygt två år sedan grundats på att demontera Sveriges försvar. I februari 2022 fick man tänka om över en natt. Inte en helt lätt uppgift, men med rätt underleverantörer finns det en god chans att det svenska försvaret kan rustas upp igen i en takt som är acceptabel. Mildef vill gärna vara med och bidra till det.

– Det finns flaskhalsar som behöver byggas bort inom försvarsindustrin. Det är inte bara att trycka på en knapp och så är det klart: vi har ett fullutrustat försvar igen. Det kräver strategiska investeringar på alla nivåer och att vi har en försvarspolitik som gynnar det. Vi ser nu att många hinder börjar byggas bort, även om det fortfarande finns mycket kvar att göra och speciellt när det gäller digitalisering av försvaret, säger Daniel Ljunggren.

Höjer den digitala förmågan

Tidsfaktorn är av högsta vikt. Det tar tid att bygga upp en stark försvarsförmåga. En tillräckligt stark försvarsförmåga är digitaliserad. Här kan Mildef göra stor skillnad.

– Generellt ser vi att den kommersiella sfären har kommit längre i sin digitalisering än vad försvaret har. Det gäller inte bara i Sverige. Det finns fortfarande många kritiska funktioner inom försvaret som är analoga 2024. Det är inte hållbart för framtiden, menar Ljunggren.

Mildef levererar all hårdvara som behövs för att försvaret ska kunna digitaliseras. Det är smarta lösningar som möjliggör en digital förmåga som inte fanns innan, men som behövs för att höja försvarsförmågan avsevärt. Allt från krypterade smartphones till avancerade sensorsystem är exempel på vad Mildef kan leverera. Allt är naturligtvis anpassat för att tåla tuffa miljöer och yttre påfrestningar.

Bygger ryggraden i försvarets it

Försvarsindustrin är en av de snabbast växande branscherna i Sverige och Europa nu. Av naturliga skäl. Det var naivt att tro att vi skulle kunna leva i fred för alltid, det har man förstått nu och alla vill rusta upp samtidigt.

– Det är en stor skillnad i vår verksamhet idag, jämfört med för drygt två år sedan. Utvecklingen går mycket snabbare nu, det finns redan beslut om att gå från analoga till digitala system inom försvaret. Det är inte bara Sverige som gör försvarsinvesteringar, många länder gör samma sak samtidigt. Vi vill självfallet hjälpa så många som möjligt, säger Daniel Ljunggren.

Mildef befinner sig i en expansionsfas och behöver rekrytera fler förmågor. Det krävs många olika kompetenser för att leverera ryggraden i försvarets it-miljöer och kommunikationssystem. Alla kompetenser som kan kopplas till uppbyggnad av robust digital infrastruktur är eftertraktade på Mildef. Det finns ingen tid att förlora, se vad Mildef kan erbjuda redan idag!