Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Nexer vill bygga ett Näringsvärn för digital säkerhet

Det globala techbolaget Nexer har en bred palett av tjänster som enkelt uttryckt möjliggör den digitala transformationen i samhället. Företaget är sprunget ur svensk innovationskraft och finns idag representerat i 15 länder. Nexer är i teknikens framkant och drivs av att lösa problem och skapa digitala lösningar för en bättre morgondag.

Lars Kry, vd Nexer Group. vill bygga ett Näringsvärn – Näringslivets svar på hemvärnet

Nexer utvecklar digital teknik men är samtidigt en samhällsutvecklare med ett stort socialt ansvarstagande. Genom att kombinera strategi, teknik och kommunikation på ett smart sätt kan Nexers experter bidra med att lösa många av de utmaningar och möjligheter som uppstår när världen blir mer digital och människan behöver anpassa sig utifrån en snabb teknikutveckling.

Det kan låta som en gigantisk och svår uppgift, och även om Nexer har höga ambitioner så gör man inte anspråk på att lösa alla problem. Utan det man vill åstadkomma är att vara en bidragande kraft, tillsammans med andra, i syfte att bygga en bättre framtid. En trygg och säker digital framtid, där vi bygger på stark innovationskraft och den vassaste tekniken. 

– Många problem kommer att kunna lösas med hjälp av de tre perspektiven strategi, teknik och kommunikation, men de måste kombineras på rätt sätt, säger Lars Kry, vd Nexer Group.

Cybersäkerhet är allas angelägenhet

Ytterligare ett perspektiv är digital säkerhet. Infrastrukturen och våra digitala lösningar måste hålla en hög säkerhetsnivå för att motverka illvilliga aktörer och skydda känslig data och information. Det har på senare tid blivit uppenbart hur oerhört viktig cybersäkerhet är och att säkerhetsaspekten måste lyftas fram mer.

– Cybersäkerhet har hamnat i centrum i dagens försvarsdebatt i Sverige och frågan hur vi som företag kan bli mer aktiva och bidra ytterligare till att stärka landets digitala försvar är viktigare än någonsin. Vi anser att alla måste engagera sig och att vi från näringslivets sida kan bli mycket bättre. Därför vi vill ta vårt ansvar och vara en drivande kraft. Läget är allvarligt. Frågan är inte När vi hamnar under attack. Det är redan en verklighet, fortsätter Lars.

Lars är en person som snabbt går från ord till handling och har därför nyligen introducerat idén om att bygga ett Näringsvärn; Näringslivets svar på hemvärnet, bestående av ledande företag som vill och kan bidra till att stärka Sveriges digitala försvar.

– Vi inom näringslivet måste mobilisera oss och bli en del av det svenska totalförsvaret med fokus på cybersäkerhet. Vi måste ta vårt samhällsansvar och fortsätta driva utvecklingen av digital säkerhet. När det gäller Sveriges och våra medborgares trygghet måste vi lyfta blicken och se bortom konkurrens, marknadsandelar och hur det alltid fungerat. Gör vi inte detta nu är risken stor att vi inte äger vår egen framtid,understryker han.

Företagare och entreprenörer har alltid problemlösning i fokus, och med det perspektivet är Nexer övertygade om att kunna bidra med förändringar som gynnar både näringsliv samt samhället och individen. Det finns väldigt mycket som svenska företag kan bidra med, allt från drift och underhåll av samhällsförsörjande IT-lösningar till att utveckla digitiala säkerhetslösningar, drönarteknik, upprätthållande av infrastruktur inom IT och Telecom.  Nexer driver Näringsvärnet som ett samarbetsprojekt för ökad samhällsnytta och vill få med sig så många andra aktörer i näringslivet som möjligt.

– Vi kan göra skillnad både i krigs- och i fredstid. Att höja totalförsvarets digitala förmåga är ett viktigt steg för hela samhället. Sverige är numera en fullvärdig medlem i Nato, och måste kunna möta de krav som ställs. Det är min uppfattning att ett Näringsvärn kan bidra till att flera av kraven kan mötas snabbare. Vi är ett litet land som ett otroligt innovationsklimat och fantastiska företagare och entreprenörer. Tänk vad vi kan tillföra inte bara Sverige utan även andra länder med vår samlade kraft, avslutar Lars.