Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

IUC Industrihubb ska stärka industrin i Örebro län

Örebro län behöver sin industri och industrin kan i sin tur dra nytta av stöd för att utvecklas och bli en ännu starkare drivkraft för hela länet. Den nyetablerade organisationen IUC Industrihubb verkar för att industrins behov ska lyftas och mötas på ett sätt som gynnar och utvecklar hela regionen. »

Styrelsen IUC Industrihubb: Jesper Örhall platschef Bucher Emhart Glass, Torbjörn Appelqvist delägare PTAB Plåtteknik i Kumla, Birgitta Eweerlöf vd Birgo, Gustaf Ekström, vd CNC Quality, Lina Marklund vd Helix Verktyg och Anders Moberg IUC Industrihubb. Frånvarande: Tommy Bengtsson platschef Volvo Construction Equipment.