Ons 25 maj / År 40 / Nr 1 2022

Eurofins livsviktiga testverksamhet växer i Luleå

Höga halter av radon inomhus kan leda till svåra skador på lungorna och till och med orsaka cancer. Eurofins mäter radonhalten i både privata och offentliga rum för att bidra till utvecklingen av bättre livs- och arbetsmiljöer. »

Inne på det enda mikrobiologiska laboratoriet i Norrbotten jobbar Helene Pettersson, laboratorietekniker, och Annika Österberg, laboratorieingenjör, med att leverera analyssvar till kunder runt om i hela Norrland.
Barncancerfonden
Autism Helsida