Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

Eurofins livsviktiga testverksamhet växer i Luleå

Höga halter av radon inomhus kan leda till svåra skador på lungorna och till och med orsaka cancer. Eurofins mäter radonhalten i både privata och offentliga rum för att bidra till utvecklingen av bättre livs- och arbetsmiljöer.

Inne på det enda mikrobiologiska laboratoriet i Norrbotten jobbar Helene Pettersson, laboratorietekniker, och Annika Österberg, laboratorieingenjör, med att leverera analyssvar till kunder runt om i hela Norrland.

Radonförorenade miljöer finns överallt och det har en direkt koppling till den svenska berggrunden som generellt är rik på uran. Radon är en radioaktiv gas som kan vara skadlig även i mindre mängder som man exponeras under en längre tid.

Genom att tillhandahålla mätinstrument och analyser för radon spelar Eurofins en nyckelroll i utvecklingen av säkra inomhusmiljöer. Att aktivt bidra till ökad livskvalitet för fler människor är det främsta syftet för hela Eurofins, inklusive gruppens dotterbolag världen över.

Eurofins har många dotterbolag som fokuserar på olika affärsområden. I Sverige finns alla kunskapsområden inom gruppen representerade: Environment, Food & Feed, Biopharma, samt Clinical Diagnostics. I Luleå fokuserar man främst på affärsområdet Environment, som omfattar olika typer av miljöanalyser och däribland radonmätningar.

Livsviktig testverksamhet

Laboratoriegruppen Eurofins har gjort en fantastisk resa sedan starten 1987. Att testa livsmedel för att uppnå ökad säkerhet fick ett stort genomslag och Eurofins kunde snabbt vidareutveckla sin teknologi för att omfatta fler och fler tester inom ett större antal områden. Visionen blev ”Testing for Life”, och den gäller än idag.

Teknikmässigt görs stora framsteg årligen, med nya investeringar som särskiljer Eurofins från majoriteten av världens laboratorieverksamheter. Redan 1987 var verksamheten banbrytande med en helt ny teknologi för ursprungsanalyser, och idag står Eurofins för hundratals patent kopplade till test och analys inom lantbruk, livsmedel och miljö. Inom hela Eurofins finns över 200.000 olika unika analyser.

Verksamheten i Luleå bygger på ett förvärv av en mindre laboratoriegrupp 2016. Under 2021 färdigställdes byggnationen av ett helt nytt och avsevärt större laboratorium i centrala Luleå. Med mer omfattande resurser kan Eurofins fortsätta växa inom befintliga affärsområden men även inom helt nya områden, beroende på vad regionen efterfrågar. 

För en hållbar framtid

För den som vill vara med och skapa en hållbar framtid är Eurofins definitivt en attraktiv arbetsgivare. Utöver möjligheten att resa och upptäcka nya platser ger Eurofins en unik möjlighet till personlig utveckling och inte minst möjligheten att vara med och skapa bättre miljöer för människor att vistas i.

Att fortsätta förvärva laboratorier världen över är strategin även för framtiden. Eurofins etablerar sig kontinuerligt inom nya affärsområden för test och analys – och blir oftast världsledande inom dessa. Eurofins har expanderat över hela livsmedelsindustrin till att idag täcka in livsmedel, lantbruk, miljö, läkemedel och nu senast klinisk diagnostik.

– Vi ska fortsätta satsa på utveckling. Vi har för avsikt att växa tillsammans med samhället, och de satsningar som industrin planerar kommer sannolikt att medföra mycket större behov av våra tjänster framöver. Vi behöver förbereda oss på en sådan utveckling redan nu, vi är ständigt på jakt efter kompetens och kommer att jobba mycket mer med att marknadsföra Eurofins som arbetsgivare under 2022, säger Monika Nordqvist, som ansvarar för hela testverksamheten i Luleå.