Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

Kompetensklustret bygger långsiktigt

Framtidssäkrad Kompetensförsörjning är en utbildning där 14 företagsledare i Luleå fått stärka sin kompetens inom Employer branding och rekrytering. Med bättre förståelse för medarbetares behov och drivkrafter har de tagit fram strategier till hur de kan attrahera de bästa medarbetarna.

Totalt 16 lokalt förankrade bolag i Luleå-området medverkar i klustret.

Konsultföretagen Arnqvist & Sivenbring och DARE Consulting har utvecklat metoden för Framtidssäkrad Kompetensförsörjning på uppdrag av Luleå Business Region, som står bakom pilotutbildningen. Bolaget har rekryterat de 14 företag som genomgick utbildningen under 2020-21.

Modell för Employer Branding

Under utbildningen utvecklades en modell för hur företagen kan arbeta långsiktigt med Employer branding och rekrytering. Metodiken byggde på att dela erfarenheter under sekretess och utbildningen tog ett helhetsgrepp över deltagarna som arbetsgivare. Företagen var så nöjda med insatsen att de tillsammans bildade ett nätverk, Kompetensklustret, för att kunna fortsätta samverka kring kompetensfrågorna. Det här resultatet överträffade förväntningarna som initiativtagarna Keith Sivenbring och Maria Söderberg hade från början.

– Bland företagen finns flera olika branscher representerade men de har en sak gemensamt och det är utmaningen att behålla och rekrytera rätt kompetens. Vi måste samarbeta över gränserna för att klara kompetensförsörjningen i samband med de stora etableringar som pågår och som planeras för regionen Norrbotten – Västerbotten, säger Keith Sivenbring, ordförande i Manegementbranschrådet i Luleå Näringsliv.

Här finns framtiden

Keith Sivenbring och Maria Söderberg driver och vidareutvecklar Kompetensklustret tillsammans med de deltagande företagen.

– Syftet med klustret är att jobba vidare med den givande processen som startades i samband med utbildningen och kontinuerligt dela erfarenheter och strategier med andra företagare.
En annan mycket viktig uppgift är att stärka regionens varumärke så att fler väljer att flytta hit. Vi har ett gemensamt ansvar i att lyfta vår region och visa på den handlingskraft som finns här. Det är nu eller aldrig som vi måste göra detta, det är nu alla stora investeringar sker och de lokala företagen måste arbeta proaktivt för att kunna vara med på tåget. För att vi verkligen ska lyckas med detta, behöver vi ge fullt fokus på att utveckla och behålla våra medarbetare och bli attraktiva för nya, menar Keith Sivenbring.

Den norra regionen har det som behövs för ett gott liv. Här finns bra och trygga boendemiljöer, spännande arbetsplatser, bra skolor och inte minst ett rikt fritids-, kultur- och föreningsliv. Dessutom sker den gröna omställningen här. Den norra regionen kommer att bli tongivande i den globala utvecklingen inom några år – det är med andra ord här framtiden finns.