Fre 3 feb / År 41 / Nr 5 2022

Stena Recycling stöttar utvecklingen av industri 4.0

Norra Sverige kommer att bli ett skyltfönster för industri 4.0 inom några år. Investeringar på 1100 miljarder kronor kommer att placera den norrländska industrin i framkant som världens mest klimatsmarta industri. Stena Recycling är med som en möjliggörare i den utvecklingen.

Stena Recycling spelar en nyckelroll i industrins gröna omställning.

Stena Recycling spelar en nyckelroll i industrins gröna omställning. Ju mer material som återvinns – desto mindre blir naturligtvis miljöavtrycket. Men det gäller att tänka ett steg längre – Stena Recycling vill inte bara återvinna så mycket material som möjligt utan snarare bidra till att hämma uppkomsten av avfall i första ledet.

Omvandlar avfall till råvara

Det kan tyckas vara en konstig målbild för ett återvinningsbolag – att verka för en mindre uppkomst av material att hantera. Men Stena Recyclings ambition är att vara kundernas främsta rådgivare inom återvinning, miljö och hållbarhet. Då gäller det att skapa bästa tänkbara möjligheter för att åstadkomma en så liten miljöpåverkan som möjligt.

Stena Recycling arbetar också för att skapa en så bra ekonomi som möjligt i kundernas avfallshantering. Så är det även i Norrbotten. Här stöttar Stena Recycling den lokala industrin med miljötjänster som ofta kan vända en utgift till en intäkt. Många gånger kan avfallshanteringen bli en lönsam affär för kunden. Knepet är att sortera smart och hitta den bästa avsättningen för allt som återvinns.

Kunderna behöver inte själva komma och lämna sitt material. Det sköter Stena Recycling med egna, ändamålsenliga transporter på väg och järnväg.

Partner för industrin

Stena Recycling har positionerat sig som en partner för den tunga basindustrin i regionen. Det insamlade materialet sorteras och en stor andel går tillbaka till industrin som värdefull råvara. Inom Stena Recycling använder man gärna ordet råvara för att beskriva det insamlade materialet – och med rätt teknik för insamling, sortering och återvinning så är det precis det man får. Totalt i Sverige hanterar Stena Recycling årligen 3,6 miljoner ton material, varav en stor del återvinns till ny råvara som levereras tillbaka till industrin för att bli till nya produkter.

Kiruna är en stad i förändring. Det stora stadsomvandlingsprojektet innebär ett stort lyft för staden, men även en utmaning som kräver stora resurser. I takt med att kundernas produktion ökar växer också Stena Recycling för att på bästa sätt ta hand om större volymer med avfall.

Stena Recycling kommer utan tvekan att fortsätta vara en partner för den expansiva industrin i norr.

Mer information och kontaktuppgifter: www.stenarecycling.se