Mån 4 mar / År 42 / Nr 5 2023

Innovativt verkstadsföretag med i gruvnäringens utveckling

Nybergs Mekaniska Verkstad AB har varit en pålitlig samarbetspartner för industrin i norra Sverige, med Kiruna som utgångspunkt, sedan 1947. Idag finns företaget representerat med egna tillverkande verkstäder förutom i Kiruna även i Luleå och Piteå.

Kiruna Wagon är idag en del av Nybergs Mekaniska Verkstad och levererar specialfordon till flera gruvbolag, även utanför Sverige.

Nybergs Mekaniska Verkstad har specialiserat sig på helhetslösningar och produkter med tillämpning inom allt från laboratoriekrossar till stålverkstruckar. Företaget kännetecknas av mod och innovationskraft vilket också syns på det breda produktutbudet samt genom de strategiska förvärv som Nybergs Mekaniska Verkstad gjort under åren.

Gruvindustrins partner i 75 år

Nybergs Mekaniska Verkstad erbjuder tekniktjänster för process- och anläggningsindustrin med fokus på stålkonstruktioner. Det har man gjort sedan 1940-talet då företaget etablerades i liten skala av den framsynte innovatören och teknikern Johan Edvard Nyberg, som tidigt riktade in sig på tjänster och produkter för gruvnäringen. 

Den alltmer maskinberoende gruvbrytningen i regionen skapade stor efterfrågan på innovatörer med teknisk skicklighet och Nybergs blev snart en ledande aktör på marknaden. Gruvindustrin är fortfarande en av Nybergs Mekaniska Verkstads viktigaste marknader efter 75 år i branschen.

LKAB, SSAB och Boliden är viktiga kunder som också är tongivande i utvecklingen av framtidens gröna industri. Den norrländska basindustrins representanter är på flera sätt pionjärer i industri 4.0 som alla talar om just nu. För Nybergs Mekaniska Verkstad ger det också en fjäder i hatten som leverantör till världsledande klimatsmarta företag.

Kiruna Wagon utvecklar specialvagnar

Nybergs Mekaniska Verkstad är en del i det samägda bolaget Kiruna Wagon. Företaget etablerades 2004 i samband med miljardaffär omfattande leverans av 1100 rälsgående malmvagnar till LKAB. De sista vagnarna levererades till LKAB under 2013, men samarbetet har fortsatt då Kiruna Wagon har service och underhållsavtal med LKAB.

Tillsammans med ägarna Nybergs Mekaniska Verkstad AB och Rönnqvist & Wettainen AB står Kiruna Wagon för en heltäckande kompetens inom tillverkning av komponenter och helhetslösningar för svensk basindustri. Idag levererar Kiruna Wagon även specialvagnar till flera andra gruvbolag, även utanför Sverige.

– Tillsammans står vi för ett helhetsåtagande mot basindustrin. Vi arbetar med lösningar av hög teknisk kaliber och vi expanderar i takt med den norrländska industrin. Samtidigt får vi fler och fler uppdrag utanför Sverige. Vi har unika möjligheter att expandera internationellt tillsammans med våra kunder, förklarar Mikael Pudas, vd för Nybergs Mekaniska Verkstad.  

Ambitionen är att på sikt kunna knyta avtal med gruvbolag som verkar i de riktigt stora gruvnationerna i världen. Redan idag har Kiruna Wagon förfrågningar från storföretag över hela världen.