Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Bostadsbyggnation prioriteras mer än någonsin i Luleå

Luleå ska vara en fossilfri kommun redan 2040. Det är fem år tidigare än målet för riket i övrigt, och en ambition som vittnar om vart Luleå är på väg som hållbar framtidskommun.

Målet för Luleå kommun är att vara 100 000 invånare till 2040.

Mångmiljardsatsningar inom industrin kommer att göra norra Sverige till ett skyltfönster för grön omställning och hållbarhet. Luleå kommun har för avsikt att ligga i framkant och fungera som motor för en utveckling som gagnar hela Norrbotten, inte minst på hållbarhetsområdet.

Viktigt att se till helheten

Redan 2008 beslutade Luleå kommun att bli helt fossiloberoende till 2050. Under 2021 beslutade den politiska ledningen att anta ett mycket tuffare mål med siktet inställt på 2040. Nu står kommunens funktioner och företag inför en tio år snabbare utveckling som kommer att göra enorm skillnad för hela samhället.

– Det är viktigt att se till helheten och få med de tre perspektiven ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet när vi driver stadsutvecklingen i Luleå. Det är många pusselbitar som ska falla på plats. Vi har en industri i norra Sverige som kommer att behöva väldigt mycket arbetskraft, och målet för Luleå kommun är att vara 100 000 invånare till 2040. Den stora frågan handlar om hur bostadsförsörjningen ska kunna utvecklas så snabbt som krävs, säger Helén Wiklund Wårell, stadsbyggnadschef i Luleå kommun.

Tidigarelagd plan av nytt bostadsområde

I Luleå har man sett till att vara på hugget när det gäller bostadsutveckling och kommunen har idag en bra planberedskap för nya bostäder. Det ger ett mycket bra utgångsläge nu när processen måste bli ännu mer effektiv och fler bostäder måste byggas på kortare tid än vad man planerat tidigare.

– Det har byggts mycket på senare år och det pågår fortfarande en hel del men vi måste bli ännu mer offensiva när det gäller Luleås bostadsutveckling, bekräftar Helén Wiklund Wårell. Vi har därför börjat med planprogrammet för Hertsöheden nära Hertsöfältet/Svartöns industriområde, som egentligen inte skulle bebyggas under de närmaste sju till tio åren. Vi har också ett uppdrag att bebygga mer mot Boden med hänvisning till det som händer där med H2 Green Steel.

På Hertsöheden kommer det att kunna byggas mellan 1000 – 2000 nya bostäder i närtid.

– Detta är ett resultat av de investeringar som sker i Norrbotten, vi behöver vara beredda på en mycket högre inflyttning helt enkelt, konstaterar Helén Wiklund Wårell.