Ons 1 dec / År 39 / Nr 4 2021

SCA optimerar Munksunds sågverk

SCA har som mål att utveckla och bedriva ett långsiktigt hållbart skogsbruk där återväxten är högre än uttaget. Den norrländska skogsråvaran lämpar sig med sina långa fibrer speciellt bra för tillverkning av massa, papper och sågade trävaror med lite högre kvalitet och värde. Inom SCA finns processer för att ta vara på hela trädet.

Malin Schytte

Den svenska skogsnäringen verkar må bättre än på länge. Det märks inte minst på de investeringar som görs på sågverk och pappersbruk över hela landet. Fjolåret präglades av flera stora investeringar på Munksunds sågverk i Piteå.

Högteknologisk anläggning

Munksunds sågverk är ett av fem sågverk inom SCA och även ett av de mest moderna. Under 2020 gjordes flera investeringar för att lyfta anläggningen ytterligare i internationell konkurrens. Det installerades bland annat en ny röntgenutrustning för att optimera timmersorteringen, samt en ny scanner för sortering i nästa steg.
– Ett modernt sågverk är en högteknologisk anläggning med långt automatiserade processer för att ta vara på den del av trädet som är mest värdefull för skogsägarna. Vår roll är att ta vara på den råvaran på ett så optimalt sätt som möjligt, så att avkastningen för skogsägarna blir högre. Det är vår del i att bedriva ett hållbart skogsbruk – att skapa högsta möjliga värde utifrån råvaran, säger Malin Schytte, sågverkschef på Munksunds sågverk.
De investeringar som gjordes i Munksunds sågverk under 2020 gör det möjligt att med bättre teknik utvärdera råvaran i olika delar av processen för att optimera resursanvändningen. Målet är att få ut högsta möjliga värde ur varje stock.

Attraktiv arbetsgivare

Det finns många spännande jobb inom den moderna skogsnäringen. Munksunds sågverk är en attraktiv arbetsgivare i Piteå, som erbjuder både långsiktighet och stora utvecklingsmöjligheter.
– Vi har rekryterat under 2020 och fortsätter att rekrytera även under 2021 trots rådande läge i omvärlden. Vår verksamhet växer och vi ser en fortsatt stabil efterfrågan på våra produkter. Vi har även en återkommande rekrytering varje år kopplat till sommarsäsongen, informerar Malin Schytte.

Allt handlar om optimering

Med ny teknik uppstår nya möjligheter. På Munksunds sågverk kommer en stor del av arbetet under våren att kretsa kring optimering av den nya sorteringsutrustningen som installerats under 2020. En annan viktig uppgift blir att fullt ut optimera nyttjandet av den norrländska skogsråvaran.